Dani otvorenih vrata

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin

U skladu sa temeljnim opredjeljenjem da se sve aktivnosti općinskih službi realiziraju na transparentan način i u dosluhu i komunikaciji sa građanima, Općina Kakanj tokom cijele godine prakticira dane otvorenih vrata, što znači da građani svakog dana imaju priliku ostvariti komunikaciju sa Općinom, odnosno bilo kojim općinskim službenikom i saznati sve činjenice koje se odnose na djelokrug rada jedinice lokalne samouprave.

Prostorije u kojima općinski službenici obavljaju svoje poslove su arhitektonski postavljene tako da su svi službenici u jednoj sali, da nema zatvaranja u kancelarije, da je sve potpuno otvoreno, što znači da se na jednostavan način može ostvariti kontakt sa službenicima, te osjetiti radno ozračje.

 

Svakodnevnu komunikaciju i kontinuirane dane otvorenih vrata prakticiraju sve službe, a posebno one čiji je rad direktno vezan za svakodnevne potrebe građana kao što su: Služba za privredu, Služba civilne zaštite, Služba za opću upravu, Zavod za planiranje i izgradnju…

Podijelite

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin