E-obrasci

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin

Sa željom da olakšamo procedure i da omogućimo građanima što jednostavniji pristup obrascima, pripremili smo elektronske obrasce zahtjeva koji se obično popunjavaju u Centru za pružanje usluga građanima i matičnim uredima. Sada sve ove dokumente možete preuzeti ovdje, te ih popuniti u svom domu, a nakon toga predati u Centru za pružanje usluga građanima (šalter-sala u zgradi Općine) ili u matičnim uredima Brnjic, Kraljeva Sutjeska i Bilješevo.​

  tel: 032/771-827,
  mail: opcinaka@bih.net.ba

Zahtjev za promjenu investitora

Zahtjev za izdavanje odobrenja za obavljanje djelatnosti – tehnički uslovi – (pravna lica)

Zahtjev za izdavanje odobrenja za obavljanje djelatnosti – tehnički uslovi – (fizička lica)

Zahtjev za osnivanje obrta/srodne djelatnosti

Zahtjev za izdavanje odobrenja o osnivanju ugostiteljske radnje

Zahtjev za izdavanje odobrenja o osnivanju trgovačke radnje

Zahtjev za izmjenu rješenja o osnivanju radnje ili obavljanju djelatnosti

Zahtjev za izdavanje odobrenja o obavljanju djelatnosti prevoza stvari za vlastite potrebe

Zahtjev za izdavanje odobrenja dopunske djelatnosti

Zahtjev za izdavanje odobrenja za obavljanje trgovine na malo izvan prodavnice

Zahtjev za izdavanje odobrenja za obavljanje javnog prevoza kao samostalne djelatnosti

Zahtjev za izdavanje uvjerenja o ispunjavanju uslova za dodjelu dopunske oznake

Zahtjev za izdavanje dopunskih taksi oznaka za taksi vozilo

Zahtjev za izdavanje uvjerenja o izdatim dopunskim oznakama

Zahtjev za izdavanje uvjerenja o obavljanju poljoprivredne djelatnosti

Zahtjev za povrat  uplaćene takse

Zahtjev za izlazak na lice mjesta stručne komisije

Zahtjev za izdavanje odobrenja za rad u izdvojenom poslovnom prostoru

Zahtjev za donošenje odobrenja za vanredni prevoz

Zahtjev za najavu rada po privremenoj odjavi

Zahtjev za privremenu odjavu rada

Zahtjev za izmjenu rješenja

Zahtjev o stalnom prestanku rada

Zahtjev za izdavanje uvjerenja o registrovanoj-neregistrovanoj djelatnosti

Zahtjev za upis u registar poljoprivrednih gazdinstava i registar klijenata

Zahtjev za izdavanje odobrenja za održavanje javnog skupa

Zahtjev za izdavanje odobrenja za prekopavanje javne površine

Zahtjev za izdavanje vodne saglasnosti

Zahtjev za izdavanje vodne dozvole

Zahtjev za izdavanje prethodne vodne saglasnosti

Zahtjev za produženje vodne dozvole

Zahtjev za izmjenu vodnog akta

Zahtjev za utvrđivanje granica zona sanitarne zaštite i zaštitnih mjera

Zahtjev za izdavanje rješenja kojim se odobrava izvođenje radova u pojasu javne površine ceste

Zahtjev za izdavanje rješenja za privremeno korištenje zemljišta u cestovnom pojasu

Zahtjev za utvrđivanje faktičkog stanja objekta   

Zahtjev za izdavanje rješenja za izgradnju priključka na cestu

Zahtjev za produženje važenja rješenja o urbanističkoj saglasnosti ili odobrenja za građenje

Zahtjev za izdavanje rješenja o privremenom zauzimanju javne površine – fizička lica

Zahtjev za izdavanje rješenja o privremenom zauzimanju javne površine – pravna lica

Upit o mogućnosti gradnje – fizička lica

Upit o mogućnosti gradnje – pravna lica

Zahtjev za izdavanje uvjerenja o postojanju odobrenja za građenje

Zahtjev za izdavanje rješenja o urbanističkoj saglasnosti – fizička lica

Zahtjev za izdavanje rješenja o urbanističkoj saglasnosti – pravna lica

Zahtjev za izdavanje odobrenja za građenje – fizička lica

Zahtjev za izdavanje odobrenja za građenje – pravna lica

Zahtjev za tehnički prijem objekta i izdavanje odobrenja za upotrebu objekta

Zahtjev za izdavanje poljoprivredne saglasnosti

Zahtjev za trajnu promjenu kulture zemljišta

Zahtjev za izdavanje uvjerenja o činjenicama iz službene evidencije

Zahtjev za izdavanje rješenja o lokacijskoj informaciji – fizička lica

Zahtjev za izdavanje rješenja o lokacijskoj informaciji – pravna lica

Zahtjev za izdavanje odobrenja za upotrebu – fizička lica

Zahtjev za izdavanje odobrenja za upotrebu – pravna lica

Zahtjev za izdavanje uvjerenja o cjelovitosti – fizička lica

Zahtjev za izdavanje uvjerenja o cjelovitosti – pravna lica

Zahtjev za izdavanje uvjerenja – faktičko stanje objekta – fizička lica

Zahtjev za izdavanje uvjerenja – faktičko stanje objekta – pravna lica

Zahtjev za davanje klauzule pravosnažnosti – fizička lica

Zahtjev za davanje klauzule pravosnažnosti – pravna lica

Zahtjev za izdavanje odobrenja za uklanjanje građevine – fizička lica

Zahtjev za izdavanje odobrenja za uklanjanje građevine – pravna lica

Prijava građenja – fizička lica

Prijava građenja – pravna lica

Zahtjev za izmjenu i/ili dopunu odobrenja za građenje – fizička lica

Zahtjev za izmjenu i/ili dopunu odobrenja za građenje – pravna lica

Zahtjev za izdavanje Rješenja kojim se odobrava privremena obustava saobraćaja

Izjava o ispunjavanju minimalnih tehničkih i drugih uslova za obavljanje obrtničkih i srodnih djelatnosti

Zahtjev za odobravanje i dodjelu podsticajnih sredstava za razvoj poduzetništva i obrta za 2022. godinu (refundacija troškova osnivanja)

Zahtjev za odobravanje i dodjelu podsticajnih sredstava za razvoj poduzetništva i obrta za 2022. godinu (refundacija troškova registracije za vanjskotrgovinsko poslovanje)

Zahtjev za izdavanje odobrenja za prekopavanje javne površine ceste

Izjava trgovine

Zahtjev za izdavanje rješenja kojim se odobrava prodaja putem akvizitera velikih trgovačkih kuća po javnim ustanovama i ostalim firmama kao i prezentacija proizvoda

Zahtjev za utvrđivanje ispunjenosti minimalnih uvjeta, razvrstavanje i kategorizaciju ugostiteljskih objekata u domaćinstvu

Zahtjev za izdavanje saglasnosti na projektnu dokumentaciju – elektroenergetski objekti

 032/771-811, 032/771-820 (Centar za pružanje usluga građanima),
 032/771- 816 (Matični ured Kakanj),
 032/ 557-091 (Matični ured Brnjic),
 032/779-202 (Matični ured Kraljeva Sutjeska),
 032/770-339 (Matični ured Bilješevo)

 

Zahtjev za izdavanje izvoda iz matične knjige rođenih

Zahtjev za izdavanje uvjerenja o državljanstvu

Zahtjev za izdavanje izvoda iz matične knjige vjenčanih

Zahtjev za izdavanje izvoda  iz matičnih knjiga (zajednički)

Zahtjev za izdavanje izvoda iz matične knjige umrlih

Zahtjev za ispravku podataka u matičnim knjigama

Zahtjev za naknadni upis u matičnu knjigu rođenih

Prijava (zahtjev) za upis u matičnu knjigu rođenih podataka djeteta u matičnu knjigu rođenih

Zahtjev za naknadni upis u matičnu knjigu umrlih

Prijava za naknadni upis neupisanih podataka u matičnoj knjizi

Prijava za naknadni upis činjenice nacionalnosti u MKR

Prijava (zahtjev) za upis činjenice državljanstva u MKR

Zahtjev za upis podataka u matičnu knjigu umrlih

Prijava za zaključenje braka

Zahtjev za sklapanje braka u roku kraćem od 30 dana iz opravdanih razloga

Zahtjev za upis vjenčanja u matičnu knjigu vjenčanih

Prijava (zahtjev) za vračanje prezimena prije zaključenja braka

Kućna lista

Kućna lista sa svjedocima

Izjava

Izjava sa svjedocima

Izjava o životu

Punomoć

Punomoć sa 2 svjedoka

Pritužba-preporuka

Zahtjev za ovjeru potpisa van zgrade općine

Zahtjev za korištenje arhive iz ranijih godina

Ugovor o kupoprodaji

Zahtjev za povrat uplaćene takse

 

 032/771-807,
 e-mail:opcinaka@bih.net.ba

 

Odsjek za društvene djelatnosti:

Zahtjev za ostvarivanje prava na zdravstveno osiguranje za učenike i studente

Zahtjev za odjavu zdravstvenog osiguranja za učenike i studente

Zahtjev za subvencioniranje u iznosu od 100% cijene boravka djece u predškolskim ustanovama na području općine Kakanj

Zahtjev za subvencioniranje u iznosu od 50% cijene boravka djece u predškolskim ustanovama na području općine Kakanj

Zahtjev za subvencioniranje u iznosu od 20% cijene boravka djece u predškolskim ustanovama na području općine Kakanj

Zahtjev za ostvarivanje prava na sufinansiranje troškova medicinski pomognute oplodnje

Zahtjev za ostvarivanje prava na sufinansiranje prevoza 2024 – Općinska linija

Zahtjev za ostvarivanje prava na sufinansiranje prevoza 2024 – ostale linije

Odsjek za boračko-invalidsku zaštitu:

Priznavanje prava na porodičnu invalidninu

Priznavanje svojstva ratnog vojnog invalida

Zahtjev za izdavanje uvjerenja o pripadnosti rvi, porodici šehida i poginulog borca

Zahtjev za jednokratnu novčanu pomoć

Zahtjev za priznavanje prava na zakupninu

Zahtjev za JNP za liječenje i kupovinu lijekova

Zahtjev za vanrednu novčanu pomoć

Zahtjev za izdavanje uvjerenja o visini primanja

Zahtjev za izdavanje uvjerenja da osoba nije korisnik prava

Zahtjev za priznavanje prava na troškove prijevoza radi liječenja u drugom kantonu za nezaposlene demobilisane borce

 

Odsjek za raseljena lica, izbjeglice i povratnike:

 

 Kontakt telefon:

121 – Operativni centar,
123 – Vatrogasci,

032/554-600 – Služba civilne zaštite,
e-mail:opcinaka@bih.net.ba

 

Zahtjev za izdavanje potvrde

Zahtjev za izlazak na teren

Zahtjev za spaljivanje

 

Sadržaj harmonike

Popunjeni obrasci se predaju u Centru za  pružanje usluga građanima (šalter-sala u zgradi Općine) ili  u matičnim uredima Brnjic, Kraljeva Sutjeska i Bilješevo.

Podsjetimo, Općina Kakanj izvršila je umrežavanje centralnog matičnog ureda u Kaknju sa područnim matičnim uredima. Dosadašnja ograničena mogućnost pružanja usluga u matičnim uredima u   Brnjicu, Kraljevoj Sutjesci i Bilješevu značila je dugo putovanje građana do Centra za pružanje usluga u Kaknju kako bi dobili građevinsku dozvolu, podnijeli zahtjev za jednokratnu novčanu pomoć, zahtjev za stipendiju, zahtjev za pomoć pri saniranju šteta od elementarnih nepogoda…

Realizacijom projekta „Umrežavanje mjesnih ureda sa Centrom za pružanje usluga građanima“ gotovo sve  usluge koje su ostvarivali u Kaknju, u Centru za pružanje usluga, građani mogu ostvariti u matičnom uredu kojem geografski pripadaju. Osim toga, osoba koja je upisana u matične knjige rođenih npr. u Kraljevoj Sutjesci moći će dobiti rodni list ili uvjerenje o državljanstvu u matičnim uredima u Brnjicu, Bilješevu ili Kaknju, i obrnuto.

Radi se o ostvarenju principa savremenih administracija koji kaže „putuju podaci, a ne građani“.

 

Kontakti:

 032/771-820 (Centar za pružanje usluga građanima),
 032/771- 816 (Matični ured Kakanj),
 032/ 557-091 (Matični ured Brnjic),
 032/779-202 (Matični ured Kraljeva Sutjeska,
 032/770-339 (Matični ured Bilješevo)

Email: opcinaka@bih.net.ba

Radno vrijeme: Ponedjeljak – petak, 7.00 – 15.30 sati

Podijelite

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin