Info centar

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin

Odgovore na pitanja i zahtjeve koje zahtijevaju lični odgovor pokušat ćemo odgovoriti u roku od 48 sati, dok ćemo na upite pristigle tokom vikenda ili praznika odgovoriti prvog radnog dana. Ako nas želite kontaktirati telefonom ili mailom, molimo Vas da koristite naš Info centar.

* Obavezna polja unosa

kakanj-grb

Info centar Općine Kakanj

Pozovite nas

 0800 206 06

Posjetite nas

Ulica branilaca br. 1

Pišite nam

opcinaka@bih.net.ba

Možete nas kontaktirati putem besplatne info linije, slanjem online forme ili putem društvenih mreža

Šef Službe: sekretar Općinskog vijeća Ferdo Mijač, diplomirani pravnik,

Telefon: 032/771-803

Email: opcinaka@bih.net.ba

Kontaktirajte službe putem online forme

Šef Službe: Mirza Fazlić, diplomirani ekonomista

Telefon: 032/771-827

Fax: 032/771-809

Email: opcinaka@bih.net.ba

Kontaktirajte službe putem online forme

Šef Službe:  Mahir Sikira, diplomirani ekonomista

Telefon: 032/771-822

Email: opcinaka@bih.net.ba

Kontaktirajte službe putem online forme

Šef Službe: Edin Aliefendić

Telefon: 032/771-808

Fax: 032/771-807

Email: opcinaka@bih.net.ba

Kontaktirajte službe putem online forme

Šef Službe: Nurudin Hrusto, diplomirani kriminalist

Telefon: 032/554-600,         032/771-829

Fax: 032/550-160

Email: opcinaka@bih.net.ba

Kontaktirajte službe putem online forme

Šef Službe: Džihad Berbić, diplomirani ekonomista

Telefon: 032/771-814

Email: opcinaka@bih.net.ba

Kontaktirajte službe putem online forme

Šef Službe: Mukades Delibašić, dipl.ing.geodezije

Telefon: 032/771-815

Fax: 032/771-815

Email: opcinaka@bih.net.ba

Kontaktirajte službe putem online forme

Šef Službe: Bahrudin Arnaut, diplomirani pravnik

Telefon: 032/771-811

Fax: 032/771-804

Email: opcinaka@bih.net.ba

Kontaktirajte službe putem online forme

Podijelite

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin