Informacija o privremenoj obustavi saobraćaja

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin

Obavještavamo učesnike u saobrćaju da će dana 21.06.2022. godine (utorak) u periodu od 07:30 ujutro do 20:00 sati biti izvršena privremena obustava saobraćaja u ul. 7. Muslimanske brigade, dionica od objekta BEST do zgrade sjedišta SDA Kakanj, na osnovu Rješenja Općine Kakanj br: 04/1-23-2179/22 od 20.06.2022. godine, a radi izvođenja radova na polaganju asfaltnog sloja prema projektnoj dokumenaciji u sklopu projekta “lzvođenje radova na izgradnji nove gradske saobraćajnice od ulice 7. Muslimanske brigade do kružnog toka kod zgrade Općinskog suda i Policijske stanice”, na kojem se radovi izvode prema Ugovoru br: 01/2-11-2129/21 od 23.07.2021. godine, zaključenog između Zavoda za planiranje i izgradnju općine Kakanj, kao Naručioca radova i društva “TRGOŠPED” d.o.o. Kakanj, kao Izvođača radova.

Saobraćaj za vrijeme privremene obustave saobraćaja će se odvijati alternativnim pravcima:

  • Glavnom gradskom saobraćajnicom – ulicom Alije Izetbegovića
  • Iz pravca Policijske stanice Kakanj prema JU Dom zdravlja Kakanj, dalje preko naeslja Plandište (ulicom Zeničko-partizanskog odreda) do ul. Šehida;
  • Saobraćajnicom od kružnog toka kod zgrade Općinskog suda Kakanj do sjedišta SDA;

Tokom trajanja izmjene režima saobraćaja na gradilištu će biti postavljena privremena saobraćajna signalizacija, te uklonjena nakon završetka i prijema radova.

Podijelite

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin