Inspekcija pojašnjava: Šta učiniti kada primijetite spaljivanje na otvorenom prostoru (suha trava, smeće, plastika, guma, bilo šta)!?

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin

Inspekcija pojašnjava: Šta učiniti kada primijetite spaljivanje na otvorenom prostoru (suha trava, smeće, plastika, guma, bilo šta)!?

U takvim situacijama potrebno je pozvati 122. Policija će izaći na teren po dojavi, sačinit će službenu zabilješku i istu proslijediti općinskoj inspekciji koja će izdati prekršajni nalog. Posjetimo, na području Kaknja zabranjeno je spaljivanje bilo čega na otvorenom prostoru.

Podijelite

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin