Instrukcija i rok za registraciju birača izvan Bosne i Hercegovine

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin

Državljani BiH koji su u inostranstvu, ukoliko se žele prijaviti da glasaju iz inostranstva potrebno je da podnesu svoju prijavu za glasanje izvan BiH na zvaničnoj internet stranici Centralne izborne komisije BiH do 23.07.2024. godine do 24:00 sati. Državljani BiH koji su se prijavili da glasaju izvan BiH na prošlim Općim izborima putem portala e- Izbori, potrebno je da potvrde svoju prijavu, dopune eventualne izmjene ako ih je bilo i dostave potrebnu dokumentaciju.

Kako bi birač podnio prijavu neophodno je da do krajnjeg roka za podnošenje prijava za glasanje izvan Bosne i Hercegovine:

1. Otvori korisnički nalog

2. Prijavi se na portal e-Izbori

3. Unese podatke za prijavu za glasanje izvan BiH

4. Priloži identifikaciona dokumenta

5. Na kraju šalje prijavu

Nakon otvaranja korisničkog naloga na unesenu e-mail adresu birač dobija potvrdu o uspješnoj prijavi na portal e-izbori sa korisničkim imenom i šifrom. Da bi prijava bila uspješna potrebno je da iz e-mail poruke pokrene link „potvrda e-maila“ nakon čega dobija potvrdu o uspješnom potvrđivanju i mogućnost da se prijavi u elektronski sistem. Prijava u elektronski sistem se radi unošenjem e-maila i dobijene šifre i to u roku od 15 minuta od prijema šifre, zatim se klikne na „prijava“. Nakon prijave u aplikaciju potrebno je da odmah izmjene pristupnu šifru klikom na „izmjena šifre“. Zatim se prvo otvara obrazac sa općim podacima koje je potrebno pročitati a zatim kliknuti na „naprijed“. Drugi korak je popunjavanje obrasca prijave za glasanje izvan BiH a nakon popunjavanja obrasca potrebno je kliknuti na „snimi podatke“. U formi 3 obrasca klikom na „učitaj dokument“  otvorit će se prozor elektronski pohranjenih dokumenata. Kliknuti na dokument koji se želi priložiti i na kraju pritisnuti tipku „štampaj obrazac“. Štampani obrazac obavezno potpisati istovjetno potpisu na identifikacionom dokumentu, slikati ili skenirati i preći na formu obrasca 4 i kliknuti na „učitaj dokument“, označiti snimljeni obrazac prijave i  kliknuti na „open“. Nakon učitavanja provjeriti sa desne strane da li je učitan dokument. Prije slanja prijave mogu se provjeriti uneseni podaci a zatim kliknuti na „pošalji zahtjev“. Kada Centralna izborna komisija BiH obradi zahtjev obavijest će biti dostavljena na e-mail podnosioca zahtjeva. U slučaju nejasnoća putem aplikacije birač može podnijeti zahtjev za podršku.

Detaljne  infomacije o postupku zainteresirani mogu pogledati u Video-uputstvu na  internet stranici Centralne izborne komisije BiH na linku:

Do 03.07.2024. godine portalu e-izbori pristupilo je i otvorili nalog 17.018 korisnika od čega 13.623 birača ispunjava uslove za glasanje izvan BiH.

Podijelite

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin