Izdvojeno 6.000 KM u svrhu uređenja parcele na Ponijerima, te za pripreme za izgradnju objekta GSS stanice

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin