Izvještaj sa 37. vanredne sjednice Općinskog vijeća

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin

Općinsko vijeće je 29.02.2024. godine (četvrtak) održali svoju 37. vanrednu sjednicu.

Kvorum  

Na zasjedanju 37. vanredne sjednice u trenutku utvrđivanja kvoruma bilo je prisutno 26 vijećnice i vijećnika pa su se stekli svi uslovi za validan rad i odlučivanje Općinskoga vijeća.

Odustni su bili: Mejrema Purišević, Alen Josipović, Edin Šljivo i Mirsad Tursum.

Za sjednicu je predlažen dnevni red po pozivu koji je usuglašen na sjednici Kolegija Općinskoga vijeća održanoj 21.02.2024. godine.

Na dnevnom redu je bila jedna tačka dnevnog reda:

1. Zahtjev mještana MZ Kakanj II i MZ Pope za rješavanje problematike pri radu Kamenoloma „Greben“

Obrađivač: Savjet MZ Kakanj II i MZ Pope

Izvjestioci: Općinski načelnik – Mirnes Bajtarević

                   Predstavnik MZ Kakanj II – Azem Husika

                   Predstavnik Pope – Elmedin Karić

Rasprava: U diskusiji su učestvovali:Dževdet Huskić, Slaven Katičić, Enver Merdić, Adnan Čobo, Zijad Fazlagić – stečajni upravnik i Alis Avdović – predstavnik „Hidrogradnja“ d.d. Sarajevo u stečaju.

Nakon diskusije Vijeće je usvojilo sljedeće Zaključke:

  1. Općinsko vijeće daje punu podršku zahtjevima građana, te mjesnih zajednica Kakanj II i Pope za hitnu hitnu obustavu miniranja u Kamenlomu „Greben“ od strane privrednog društva Hidrogradnja d.d. Sarajevo u stečaju, te reviziju svih dozvola, projekata i druge dokumentacije koja se odnosi na eksploataciju sirovine i privredne aktivnosti Hidrogradnje u Kamenolomu „Greben“ Kakanj.
  2. Zadužuju se općinski načelnik i nadležna općinska služba da se obrate Ministarstvu privrede ZDK zahtjevom za reviziju i dostavu relevantne dokumentacije koja se odnosi na koncesione aktivnosti, eksploataciju sirovine i izvođenje radova miniranja tla od strane Hidrogradnja d.d. Sarajevo u stečaju u Kamenolomu „Greben“ Kakanj.
  3. Zadužuju se općinski načelnik i nadležna općinska služba da Općinskom vijeću dostave informaciju i svu relevantnu dokumentaciju koja se odnosi na koncesiju i eksploataciju sirovine i izvođenje radova od strane privrednog duštva Hidrogradnja d.d. Sarajevo u stečaju u Kamenolomu „Greben“.
  4. Zadužuju se općinski načelnik i nadležna općinska služba da se pismeno obrate Kantonalnoj upravi za inspekcijske poslove ZDK u vezi utvrđivanja zakonitosti rada i posjedovanja relevantne dokumentacije od strane privrednog duštva Hidrogradnja d.d. Sarajevo u stečaju, poslovna jedinica Kamenolom „Greben“ Kakanj.
  5. Zadužuju se općinski načelnik i nadležna općinska služba da se pismeno obrate Federalnom ministarstvu okoliša i turizma sa zahtjevom za dostavu okolinske dozvole izdate privrednom društvu Hidrogradnja d.d. Sarajevo u stečaju, za radove u Kamenolomu „Greben“ Kakanj.

Zaključci su usvojeni jednoglasno sa 25 glasova za, bez glasova protiv i uzdržan

Sjednica se završila u 10:50 h.

STRUČNA SLUŽBA ZA POSLOVE OPĆINSKOG VIJEĆA

Podijelite

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin