Javna rasprava o Nacrtu budžeta Općine Kakanj i Nacrtu Odluke o izvršavanju budžeta Općine Kakanj za 2022. godinu: Centralna javna rasprava 30. novembra u 13.00 sati u zgradi Općine Kakanj

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin

Općinsko vijeće na sjednici održanoj 18.11.2021. godine donijelo je Zaključak broj: 01/1-12-424/21 kojim se utvrđuje Nacrt budžeta Općine Kakanj, kao i Nacrt Odluke o izvršavanju budžeta Općine Kakanj za 2022. godinu. 

Dokumenti o kojima se vodi javna rasprava mogu se preuzeti klikom na naslove:

Nacrt Budžeta Općine Kakanj za 2022.godinu

Nacrt Odluke o izvršavanju budžeta Općine Kakanj za 2022. godinu

Rok javne rasprave po Nacrtu budžeta Općine Kakanj i Nacrtu Odluke o izvršavanju budžeta Općine Kakanj za 2022. godinu utvrđuje se u trajanju od 15 (petnaest) dana, počev od 19.11.2021. godine do 3.12.2021. godine.

Za nosioce aktivnosti provođenja javne rasprave određuju se: Općinski načelnik, Služba za finansije  i Služba za opću upravu, radne i zajedničke poslove, lokalnu samoupravu i mjesne zajednice.

Svi učesnici u postupku javne rasprave, u gore navedenom roku, svoje primjedbe, mišljenja i sugestije, u pisanoj formi mogu dostaviti Službi za finansije Općine Kakanj putem prijemne kancelarije Općine ili elektronski putem e-maila:  opcinaka@bih.net.ba.  

Centralna javna rasprava će biti održana u zgradi Općine, u sali Općinskog vijeća, dana 30.11.2021. godine (utorak) u 13,00 sati, uz poštivanje epidemioloških mjera.

Kontakt osoba za provođenje javne rasprave je Džihad Berbić – Služba za finansije (tel. 032/771-806) i Enver Kusić – Stručna služba za poslove Općinskog načelnika (tel. 032/555-301).

Podijelite

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin