Javni poziv: Sufinansiranje nabavke nove poljoprivredne mehanizacije, priključaka, aparata i druge opreme u poljoprivredi

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin

Na osnovu Programa utroška sredstava iz Budžeta Općine Kakanj za podsticaje u poljoprivredi za 2022. godinu, broj: 01/1-15-52/22 od 28.02.2022. godine, usvojenog od strane Općinskog vijeća, Općinski načelnik objavljuje

JAVNI POZIV

za podnošenje zahtjeva za odobravanje i dodjelu podsticajnih sredstava za

nabavke nove poljoprivredne mehanizacije,  priključaka, aparata

i  druge opreme u poljoprivredi

Pravo na ostvarivanje podsticaja za nabavku nove poljoprivredne mehanizacije, priključaka, aparata i  druge opreme u poljoprivredi u 2022. godini imaju poljoprivredni proizvođači koji su registrovali poljoprivredu kao osnovnu djelatnost i koji su upisani u registar poljoprivrednih gazdinstava i registar klijenata kao obrtnici, a koji su nabavili poljoprivrednu mehanizaciju u  2022. godini i nisu do sada ostvarili podsticaj za istu.

Nabavka dole navedene nove poljoprivredne mehanizacije, priključaka, aparata i druge opreme  dokazuje se računima o kupovini (faktura i fiskalni račun na ime kupca) iz 2022. godine.

Maksimalna vrijednost fakture koja će se sufinansirati  je do 2.000,00 KM.

Podstiče se nabavka poljoprivredne mehanizacije, priključaka, aparata i  druge opreme u  poljoprivredi i to:

  • samohodne kosačice, kopačice, freze i plugovi: u iznosu do 25 % vrijednosti nabavljene mehanizacije i priključaka,
  • aparati za mužu krava: –  u iznosu do 25% vrijednosti nabavljenog aparata,
  • motorne prskalice: – u iznosu do 25 % vrijednosti nabavljene prskalice.

Mehanizacija, priključci, aparati i druga oprema koja je nabavljena na lizing, polovna ili putem komisione prodaje neće se uzimati u razmatranje i zahtjev će biti odbijen.

Tokom godine  može se ostvariti podsticaj po jednoj dostavljenoj fakturi i fiskalnom računu.

Samostalni poljoprivredni proizvođači koji su ostvarili podsticaj za nabavku mehanizacije, priključaka, aparata i druge opreme u posljednjih pet godina, ne mogu ostvariti pravo na podsticaj za nabavku iste mehanizacije, priključaka, aparata i druge opreme u 2022. godini.

Potrebna dokumentacija za ostvarivanje podsticaja:

  • Zahtjev za ostvarivanje prava na podsticaje za nabavku mehanizacije, priključaka, aparata i  druge opreme u poljoprivredi,
  • Kopija Potvrde o upisu u Registar poljoprivrednih gazdinstava od općinske službe izdate u 2022.godini,
  • Kopija Rješenja o  registraciji poljoprivrede kao osnovne djelatnosti,
  • Porezna faktura o nabavci mehanizacije (član 107. Pravilnika o primjeni zakona o porezu na dodatu vrijednost “Službeni glasnik BiH”, br. 93/05, 21/06, 60/06, 6/07, 100/07, 35/08 i 65/10) uz fiskalni račun – original ili ovjerena kopija;
  • Ovjerena izjava podnosioca zahtjeva da nabavljena mehanizacija, priključci, aparati i  druga oprema u poljoprivredi neće biti prodana ili otuđena u periodu od 2 godine od trenutka dobijanja podsticaja;
  • Potvrda banke o otvorenom žiro računu.

Rok za podnošenje zahtjeva je 28.11.2022. godine.                  

Zainteresirani mogu preuzeti zahtjev na protokolu Općine Kakanj, te uz neophodnu dokumentaciju  isti predati na mjestu preuzimanja, do gore navedenog roka.

Sve dodatne informacije mogu se dobiti u Općini Kakanj, I sprat, Služba za privredu, urbanizam i zaštitu okoline, Odsjek za lokalni ekonomski razvoj ili na broj telefona 032/771-828,  svakim radnim danom od 7:00 do 15:30 sati.

Podijelite

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin