Javni poziv – sufinansiranje projekata udruženja poljoprivrednih proizvođača sa područja općine Kakanj

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin

Na osnovu Programa utroška sredstava iz Budžeta Općine Kakanj za podsticaje u poljoprivredi za 2024. godinu, broj: 01/1-38-69/24 od 29.02.2024. godine, usvojenog od strane Općinskog vijeća, Općinski načelnik objavljuje

JAVNI POZIV

za podnošenje zahtjeva za odobravanje i dodjelu podsticajnih sredstava za sufinansiranje projekata udruženja poljoprivrednih proizvođača sa područja općine Kakanj

Podsticaj za sufinansiranje projekata namijenjen je udruženjima poljoprivrednika sa područja općine Kakanj za nabavku mašina i opreme u poljoprivredi, u cilju razvoja i unapređenja poljoprivrede na području općine Kakanj.

Kriteriji koje mora ispuniti udruženje za dobijanje novčanog podsticaja  su:

 • da je udruženje registrovano u skladu sa Zakonom o udruženjima i fondacijama („Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine“, broj: 45/02 ),
 • da je upisano u Registar poljoprivrednih gazdinstava i klijenata,
 • da dostavi Projekat koji sadrži slijedeće elemente:
 • naziv projekta, osnovni cilj projekta, aktivnosti koje se provode u okviru projekta, iznos sredstava potrebnih za realizaciju aktivnosti, odnosno za sufinansiranje projekta, broj korisnika obuhvaćenih projektom i očekivani rezultati.
 • da dostavi ovjerenu izjavu da će  pod moralnom, materijalnom i krivičnom odgovornošću  sufinansirati projekat u iznosu od 20% od vrijednosti predmetnog projekta  i da će dobijena sredstva namjenski utrošiti.
 • da dostavi dokaz o obezbjeđenim sredstvima na računu (izvod iz banke) potrebnih za sufinansiranje projekta.

Općina Kakanj će sufinansirati projekte po udruženju u iznosu do 3.000,00 KM, te uz sufinansiranje udruženja od 20% (600,00 KM) projekat može iznositi do 3.600,00 KM.

Jedno udruženje može ostvariti podsticaj za jedan projekat u toku godine.

Nakon utroška dobijenih sredstava, obaveza korisnika podsticaja je da dostave Izvještaj o namjenskom utrošku dobijenih sredstava.

Zainteresovani prijavom na Javni poziv obavezno dostavljaju slijedeću dokumentaciju (original ili ovjerene kopije):

 1. Zahtjev  koji se može preuzeti na prijemnoj kancelariji Općine Kakanj,
 2. Potvrdu o upisu u Registar poljoprivrednih gazdinstava i Registar klijenata od općinske službe prema mjestu prebivališta (fizička lica) izdatu u 2024.godini,
 3. Projekat koji sadrži elemente navedene u javnom pozivu i ovjeren od strane udruženja poljoprivrednih proizvođača,
 4. Rješenje o registraciji udruženja,
 5. Ovjerenu izjavu pod moralnom, materijalnom i krivičnom odgovornošću da će udruženje sufinansirati projekat u iznosu od 20% od vrijednosti predmetnog projekta i da će  dobijena sredstva namjenski utrošiti,
 6. Dokaz o obezbjeđenim sredstvima (izvod iz banke) potrebnim za sufinansiranje projekta,
 7. Potvrda iz banke o otvorenom žiro računu podnosioca zahtjeva.

Rok za podnošenje zahtjeva je 31.7.2024. godine.

Zainteresirani mogu preuzeti Zahtjev na protokolu Općine Kakanj, te uz neophodnu dokumentaciju  isti predati na mjestu preuzimanja, do navedenog roka.

Sve dodatne informacije mogu se dobiti u Općini Kakanj, I sprat  ili na broj telefona: 032/771-828,  svakim radnim danom od 07:00 do 15:30 h.

G.Š

Podijelite

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin