Javni poziv: “Sufinansiranje troškova zapošljavanja radnika u skladu sa potrebama poduzetnika i obrtnika sa područja općine Kakanj”

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin

Na osnovu Programa utroška sredstava iz Budžeta Općine Kakanj za podsticaj razvoja poduzetništva i obrta za 2021. godinu, broj: 01/1-5-129/21 od 31.03.2021. godine, Općinski načelnik objavljuje

JAVNI POZIV

za podnošenje zahtjeva za odobravanje i dodjelu podsticajnih sredstava

za razvoj poduzetništva i obrta za 2021. godinu  

“Sufinansiranje troškova zapošljavanja radnika u skladu sa potrebama poduzetnika i obrtnika sa područja općine Kakanj”

Pozivaju se poslovni subjekti registrovani na području općine Kakanj koji su u 2021. godini zaposlili radnike ili imaju potrebu za zapošljavanjem istih da podnesu zahtjev za odobravanje i dodjelu podsticajnih sredstava, projekat “Sufinansiranje troškova zapošljavanja radnika u skladu sa potrebama poduzetnika i obrtnika sa područja općine Kakanj”.

Projektom “Sufinansiranje troškova zapošljavanja radnika u skladu sa potrebama poduzetnika i obrtnika sa područja općine Kakanj” predviđeno je sufinansiranje zapošljavanja osoba, prijavljenih na evidenciju Biroa za zapošljavanje sa završenom SSS, VS i VSS, kod poslovnih subjekata sa područja općine Kakanj.

Korisnici predmetnog podsticaja su poslovni subjekti koji ispunjavaju sljedeće uslove:

 • djelatnost obavljaju na području općine Kakanj;
 • djelatnost koju obavljaju nije iz oblasti trgovine, ugostiteljstva i priređivanja igara na sreću;
 • redovno izmiruje obaveze po osnovu poreza i doprinosa;
 • u skladu sa Zakonom o radu zaključe ili su u tekućoj godini zaključili ugovor o radu sa osobom koja se prethodno nalazila na evidenciji Biroa za zapošljavanje Kakanj najmanje 1 mjesec;
 • da u posljednjih 6 mjeseci nisu smanjivali broj radnika osim u slučaju opravdanih razloga (penzionisanje, otkaz za zahtjev radnika i sl.).

Poslovnom subjektu koji zaposli nezaposlenu osobu, na poslove prema odgovarajućoj stručnoj spremi, a u skladu sa registrovanom djelatnošću, na period od 12 mjeseci, Općina Kakanj će sufinansirati bruto plaću radnika na sljedeći način:

 • za osobe sa završenom SSS poslovnom subjektu će biti dodijeljen podsticaj u iznosu od 3.000,00 KM;
 • za osobe za završenom VS i VSS poslovnom subjektu će biti dodijeljen podsticaj u iznosu od 4.000,00 KM.

Podsticajna sredstva će se isplaćivati na sljedeći način:

 • Prva uplata – 50% od ukupno odobrenog iznosa, nakon potpisivanja ugovora sa Općinom i potpisivanja ugovora o radu između poslodavca i  nezaposlene osobe;
 • Druga uplata – 40% od ukupno odobrenog iznosa, nakon 6 mjeseci;
 • Treća uplata – 10% od ukupno odobrenog iznosa, nakon isteka ugovornog perioda (12 mjeseci).

Poslovnom subjektu se po Programu mogu odobriti podsticajna sredstva za zapošljavanje  1 (jedne) osobe. Ukoliko se na Javni poziv ne prijavi dovoljan broj poslovnih subjekata, prijavljenim poslovnim subjektima se mogu odobriti podsticajna sredstva namijenjena za zapošljavanje više od 1 (jedne) osobe.

Zainteresovani poslovni subjekti uz prijavu na Javni poziv obavezno dostavljaju sljedeću dokumentaciju (original ili ovjerene kopije):

 • zahtjev koji se može preuzeti na prijemnoj kancelariji Općine Kakanj ili klikom ovdje;
 • rješenje o registraciji djelatnosti;
 • obavještenje o razvrstavanju djelatnosti prema Klasifikaciji djelatnosti;
 • ovjerenu izjavu:
 • da neće (ponovo) zaposliti osobu koju je otpustio u prethodnih 6 mjeseci;
 • da će zadržati postojeći broj radnika uvećan za broj primljenih radnika u narednih 12 mjeseci;
 • da u posljednjih 6 mjeseci nije smanjivao broj radnika.
 • broj tekućeg računa kod poslovne banke;
 • obrazac JS3100 za prijavljene novouposlene radnike uz dokaz da se lice do momenta zapošljavanja nalazilo na evidenciji Biroa za zapošljavanja (poslovni subjekte koji tek planiraju zapošljavati radnike, navedenu dokumentaciju će naknadno dostaviti).

Zahtjevi sa ostalom neophodnom dokumentacijom predaje se na prijemnoj kancelariji Općine Kakanj najkasnije do 20.05.2021. godine.

Sve dodatne informacije mogu se dobiti u Službi za privredu, urbanizam i zaštitu okoline Općine Kakanj, Odsjek za lokalni ekonomski razvoj,  I sprat, zgrada Općine Kakanj svakim radnim danom od 07:00 – 15:30 sati ili pozivom na broj telefona 032 771 800 lokal 848.

Podijelite

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin