Javni poziv za dodjelu poticaja poslodavcima za zapošljavanje pripravnika ili angažovanje lica na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin