Javni poziv za podnošenje zahtjeva za odobravanje i dodjelu podsticajnih sredstava za održavanje zasada jagodastog voća koji nisu u organizovanom otkupu (aronija, američka borovnica, ribizla i dr), te pitomog šipurka

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin

Na osnovu Programa utroška sredstava iz Budžeta Općine Kakanj za podsticaje u poljoprivredi za 2023. godinu, broj: 01/1-26-55/23 od 28.02.2023. godine, usvojenog od strane Općinskog vijeća, Općinski načelnik objavljuje

JAVNI POZIV

za podnošenje zahtjeva za odobravanje i dodjelu podsticajnih sredstava  za održavanje zasada jagodastog voća koji nisu u organizovanom otkupu (aronija, američka borovnica, ribizla i dr.), te pitomog šipurka

Pozivamo poljoprivredne proizvođače sa područja općine Kakanj da podnesu zahtjev za ostvarivanje općinskog novčanog podsticaja za održavanje zasada jagodastog voća koji  nisu u organizovanom otkupu (aronija, američka borovnica, ribizla i dr.), te pitomog šipurka u 2023. godini.

Pravo na podsticaj imaju poljoprivredni prozvođači jagodastog voća sa područja općine Kakanj, a koje nije u organizovanom otkupu (aronija, američka borovnica, ribizla i dr.), kao i proizvođači pitomog šipurka, zatim da su upisani u Registar poljoprivrednih gazdinstava i registar klijenata kao nosioci i ažurirali podatke za 2023.godinu, te da su gore navedene kulture  upisane u RPG i RK u detaljnom prikazu biljnih usjeva na posjedima iz 2023. godine.

Podsticaj  iznosi:

  • 225,00 KM/dunumu za korisnike koji su registrovali poljoprivredu kao osnovnu djelatnost,
  • 150,00 KM/dunumu za korisnike koji nisu registrovali  poljoprivrednu djelatnost

Potrebna dokumentacija za ostvarivanje podsticaja:

  • zahtjev za ostvarivanje prava na podsticaje za biljnu proizvodnju,
  • kopija potvrde o upisu u Registar poljoprivrednih gazdinstava od općinske službe prema mjestu prebivališta (fizička lica) izdate u 2023. godini,
  • lista korištenja iz RPG i RK – Detaljni prikaz biljnih usjeva na posjedima iz 2023. godine,
  • kopija rješenja o obavljanju poljoprivredne djelatnosti (samostalni poljoprivredni proizvođači),
  • Potvrda iz banke o otvorenom tekućem računu.

Rok za podnošenje zahtjeva je 29.9.2023. godine

Zainteresirani mogu preuzeti Zahtjev na protokolu Općine Kakanj, te uz neophodnu dokumentaciju  isti predati na mjestu preuzimanja, do gore navedenog roka.

Sve dodatne informacije mogu se dobiti u Općini Kakanj, I sprat, Služba za privredu, urbanizam i zaštitu okoline, Odsjek za lokalni ekonomski razvoj ili na broj telefona: 032/771-828,  svakim radnim danom od 07:00-15:30.

Podijelite

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin