Javni poziv za podnošenje zahtjeva za odobravanje i dodjelu podsticajnih sredstava za proizvedene – otkupljene količine voća i povrća

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin

Na osnovu Programa utroška sredstava iz Budžeta Općine Kakanj za podsticaje u poljoprivredi za 2022. godinu, broj: 01/1-15-52/22 od 28.02.2022. godine, usvojenog od strane Općinskog vijeća, Općinski načelnik objavljuje

JAVNI POZIV

za podnošenje zahtjeva za odobravanje i dodjelu podsticajnih sredstava za proizvedene – otkupljene količine voća i povrća

Pozivamo poljoprivredne proizvođače sa područja općine Kakanj da podnesu zahtjev za ostvarivanje općinskog novčanog podsticaja za predate količine voća i povrća .

Pravo na podsticaj imaju proizvođači voća i povrća sa područja općine Kakanj upisani u Registar poljoprivrednih gazdinstava i registar klijenata kao nosioci gazdinstva, a koji imaju potpisan ugovor za tekuću godinu o otkupu voća i povrća sa registrovanim otkupljivačem ili prerađivačem.

Podsticaj  iznosi:

Jagodasto voće

0,21 KM/kg za korisnike koji su registrovali poljoprivredu kao osnovnu djelatnost,

0,14 KM/kg za korisnike koji nisu registrovali poljoprivrednu djelatnost.

Voće visokostablašica (jabučasto, koštičavo i jezgrasto)

0,15 KM/kgza korisnike koji su registrovali poljoprivredu kao osnovnu djelatnost,

0,10 KM/kg za korisnike koji nisu registrovali poljoprivrednu djelatnost.

Kornišoni

0,12 KM/kg za korisnike koji su registrovali poljoprivredu kao osnovnu djelatnost,

0,08 KM/kg za korisnike koji nisu registrovali poljoprivrednu djelatnost.

Ostalo povrće

0,21 KM/kg za korisnike koji su registrovali poljoprivredu kao osnovnu djelatnost,

0,14 KM/kg za korisnike koji nisu registrovali poljoprivrednu djelatnost.

Potrebna dokumentacija za ostvarivanje podsticaja:

  • zahtjev za biljnu proizvodnju,
  • kopija potvrde o upisu u RPG i RK  od općinske službe prema mjestu prebivališta (fizička lica) ili prema sjedištu (pravna lica) izdate u 2022. godini,
  • lista korištenja u biljnoj proizvodnji za 2022. godinu sa upisanim zasadom voća i povrća,  izdata iz Registra poljoprivrednih gazdinstava i registra klijenata,
  • kopija ugovora sa otkupljivačem ili prerađivačem voća i povrća,
  • dokaz o predatoj količini ploda voća i povrća (potvrda ovjerena od strane otkupljivača/prerađivača za kojeg je dostavljen ugovor),
  • Rješenje o obavljanju poljoprivredne djelatnosti (samostalni poljoprivrednici),
  • potvrda banke o otvorenom žiro računu.

Rok za podnošenje zahtjeva je 28.11.2022. godine.

Zainteresirani mogu preuzeti zahtjev na protokolu Općine Kakanj, te uz neophodnu dokumentaciju  isti predati na mjestu preuzimanja, do navedenog roka.

Sve dodatne informacije mogu se dobiti u Općini Kakanj, I sprat  ili na broj telefona: 032/771-828,  svakim radnim danom od 07:00 do 15:30 h.

Podijelite

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin