Javni poziv za podnošenje zahtjeva za odobravanje i dodjelu podsticajnih sredstava za robne proizvođače u oblasti poljoprivrede

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin

Na osnovu Programa utroška sredstava iz Budžeta Općine Kakanj za podsticaje u poljoprivredi za 2022. godinu, broj: 01/1-15-52/22 od 28.02.2022. godine, usvojenog od strane Općinskog vijeća, Općinski načelnik objavljuje

JAVNI POZIV

za podnošenje zahtjeva za odobravanje i dodjelu podsticajnih sredstava za robne proizvođače u oblasti poljoprivrede

Pozivaju se robni proizvođači sa područja općine Kakanj koji su registrovali poljoprivredu kao osnovnu djelatnost, da mogu podnijeti zahtjev za odobravanje i dodjelu podsticajnih sredstava za nabavku stočne hrane, opreme, mašina, nabavku plastenika, repromaterijala i slično.

Pravo na podsticaj imaju proizvođači sa područja općine Kakanj koji su:

 • registrovali poljoprivredu kao osnovnu djelatnost,
 • upisani  u Registar poljoprivrednih gazdinstava i Registar klijenata,
 • ažurirali podatke u RPG i RK za 2022.god.,
 • imaju aktivnu/zasnovanu proizvodnju u oblasti za koju su registrovani.

Podstiču se registrovani poljoprivredni proizvođači iz oblasti: stočarstva (proizvodnja svježeg kravljeg mlijeka, sistem krava tele, tov junadi, tov brojlera, ovčarstvo, pčelarstvo i dr.), ratarstva (plastenička proizvodnja, proizvodnja povrća na otvorenom, proizvodnja silažnog kukuruza i dr.) i voćarstva (jagodasto voće, visokostablašice i dr.).

Komisija će na osnovu broja prijavljenih, uvidom u RPG i RK i izlaskom na lice mjesta izabrati ukupno 10 robnih proizvođača iz gore navedenih oblasti. Podsticaj iznosi do 5.000,00 KM po  proizvođaču.

Prednost pri odabiru korisnika podsticaja će imati robni proizvođači sa većim obimom proizvodnje, brojem grla, površinama pod proizvodnjom i dužim periodom održavanja registrovane poljoprivredne djelatnosti.

Zainteresovani prijavom na Javni poziv obavezno dostavljaju slijedeću dokumentaciju (original ili ovjerene kopije):

 1. Zahtjev, koji se može preuzeti na prijemnoj kancelariji Općine Kakanj,
 2. Potvrdu o upisu u Registar poljoprivrednih gazdinstava i Registar klijenata od općinske službe prema mjestu prebivališta (fizička lica) izdatu u 2022.godini,
 3. Rješenje o registraciji djelatnosti – poljoprivreda (osnovna djelatnost) izdato od  nadležne Službe Općine Kakanj,
 4. Obavještenje o razvrstavanju djelatnosti prema Klasifikaciji djelatnosti (izdato od strane Federalnog zavoda za statistiku – Kantonalni ured Zenica),
 5. Lista korištenja iz RPG i RK – Detaljni prikaz biljnih usjeva/stočnog fonda na posjedima iz 2022. godine,
 6. Ovjerena izjava da će sredstva namjenski utrošiti te dostaviti izvještaj o utrošku istih      ( izjava se dobija u nadležnoj Službi),
 7. Potvrda iz banke o otvorenom žiro računu podnosioca zahtjeva.

Javni poziv za podnošenje zahtjeva ostaje otvoren do 08.07.2022. godine.

Zainteresirani mogu preuzeti zahtjev na protokolu Općine Kakanj, te uz neophodnu dokumentaciju  isti predati na mjestu preuzimanja.

Sve dodatne informacije mogu se dobiti u Općini Kakanj, I sprat, Služba za privredu, urbanizam i zaštitu okoline, Odsjek za lokalni ekonomski razvoj ili na broj telefona: 032/771-828,  svakim radnim danom od 07:00-15:30.

Podijelite

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin