Javni sektor

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin

Javna preduzeća i ustanove

Ulica: Alije Izetbegovića 51/II, 72240 Kakanj
Tel.: 032 557 950, Fax: 032 557 956
www.vodokom.ba

Izvještaj Vodokom-2019

Izvještaj Vodokom-2020

Ulica:  Šehida 5, 72240 Kakanj
Tel.: 032 553 127, Fax: 032 553 983

e-mail: juksckakanj@ksckakanj.bahttp://ksckakanj.ba/,

Ulica: Zeničko-partizanskog odreda 50, 72240 Kakanj
Tel.: 032 460 950, 
Fax: 032 460 951
e-mail: info@dzkakanj.gov.ba
http://www.dzkakanj.gov.ba

Ulica: Zeničko-partizanskog odreda 66
72240 Kakanj
Tel.: 032 552 120, 
Fax:032/552-121

Ulica: 309. brigade
2240 Kakanj
Tel.: 032 553 076, 
Fax: 032 556 750
e-mail: csr.kakanj@gmail.com

Ulica: Šehida 5
72240 Kakanj
Tel.: 032 559 625, 
Fax: 032 559 625
e-mail: biblion_ka@yahoo.com

Podijelite

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin