Lični razvoj

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin

Općina Kakanj u programu stručnog obrazovanja bez zasnivanja radnog odnosa, te u saradnji sa nevladinim organizacijama u oblastima projektnog menadžmenta, poduzetništva, lokalnog ekonomskog razvoja, poljoprivrede, kreativnih radionica i stručnih tehničkih seminara omogućava svim građanima participaciju na programe ličnog usavršavanja i unaprijeđenje ličnih kompetencija. Više informacija možete saznati u sekciji Vijesti službene stranice općine Kakanj. 

 

Profesionlani programi ličnog razvoja u domenu edukativnih kurseva stranih jezika su organizovani u okviru Javne ustanove Kulturno-sportski centar Kakanj. Više informacija možete saznati na službenoj stranici Kulturno-sportskog centra www.ksckakanj.ba

Podijelite

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin