Načelnik Mirnes Bajtarević u Briselu prisustvovao konferenciji o pravednoj tranziciji zemalja Zapadnog Balkana i Ukrajine

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin

Načelnik Mirnes Bajtarević je na poziv Evropske komisije protekla dva dana boravio u Briselu gdje je bio učesnik i panelista konferencije o pravednoj tranziciji zemalja Zapadnog Balkana i Ukrajine.

Ovo je bila završna konferencija Inicijative za pravednu tranziciju regija bogatim ugljem koju provodi Evropska komisija i Evropska Unija.

Cilj Inicijative je naći najbolja rješenja za pomoć lokalnim zajednicama na koje će proces pravedne tranzicije najviše i utjecati.

EU i njeni partneri su istakli potrebu jačeg angažmana na području Zapadnog Balkana i zemalja u tranziciji.

U narednom periodu za ovo područje će biti obezbijeđeno 6 milijardi eura za provedbu aktivnosti i projekata. Jedna trećina su grantovi, dok su 4 milijarde na bazi kreditnih sredstava po povoljnom uslovima preko EBRD, WB, IBR i drugih agencija.

Neophodno je da lokalne zajednice jačaju svoje kapacitete i da angažuje kvalitetne kadrove sposobne za pisanje projekata.

Također vodit će se širi razgovori i rasprave sa mnogim zainteresiranim stranama (obrazovne institucije, Privredni subjekti, NVO, sindikalne organizacije, građani i dr) kako bi spremniji dočekali vrijeme koje tranzicija sa sobom nosi.

Načelnik Bajtarević je održao sastanak i sa predstavnicima Evropskog vijeća za geotermalnu energiju, organizacijama Friedrich Ebert Stiftung i Bankwatch, kao i sa načelnikom Općine Bitola u Sjevernoj Makedoniji.

Pored Kaknja, na ovoj konferenciji su iz BiH prisustvovali i predstavnici Općine Banovići, gradova Zenica i Živinice, te Privredne komore FBiH, Univerziteta u Sarajevu i NVO Reset i Aarhus Centar iz Tuzle.

Sve reakcije:11

Podijelite

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin