Najava 24. redovne sjednice Općinskog vijeća – 29.11.2018.godine

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin

Kolegij Općinskog vijeća održao je 21.11.2018.godine (srijeda) 24. sjednicu na kojoj je razmatrao predstvke i donio slijedeće zaključke:

a)Zahtjev za davanje saglasnosti Općinskog vijeća za provođenje postupka dodjele koncesije
Kolegij je navedeni zahtjev zaključkom proslijedio na dalje postupanje Službi za privredu, urbanizam i zaštitu okoline i svim mjesnim zajednicama u slivu Trstionice.

b)Zahtjev MZ Kakanj I za uređenje parking prostora iza zgrade Veterinarske stanice
Kolegij je navedeni zahtjev zaključkom proslijedio na dalje postupanje Službi za privredu, urbanizam i zaštitu okoline i Zavodu za planiranje i izgradnju uz preporuku da se navedeni prostor uredi prema zahtjevu građana.

c)Zahtjev mještana MZ Ričica za formiranje nove mjesne zajednice G.Ričica
Kolegij je navedeni zahtjev zaključkom proslijedio na dalje postupanje Službi za opću upravu, radne i zajedničke poslove, lokalnu samoupravu i mjesne zajednice

d)Zahtjev grupe građana za rješavanje putne infrastrukture iznad stadiona Rudara
Kolegij je navedeni zahtjev zaključkom proslijedio na dalje postupanje Službi za privredu, urbanizam i zaštitu okoline.

e)Vijećnička inicijativa vijećnika Safeta Šahmana
Kolegij je inicijativu primio k znanju.

f)Odgovor Službe za imovinskopravne, geodetske poslove i katastar nekretnina na Molbu Hafize Zaimović
Kolegij je odgovor primio k znanju te isti proslijedio imenovanoj.

Kolegij je usaglasio i prijedlog dnevnog reda za sjednicu koja je planirana za 29.11.2018.godine (četvrtak). Materijale možete preuzeti klikom na tačku dnevnog reda, izuzev tačke 5. jer su materijali u pripremi od strane predlagača:

  1. Izvještaj o izvršenju Budžeta Općine Kakanj za period 01.01-30.09.2018.godine
  2. Nacrt budžeta Općine Kakanj za 2019.godinu
  3. Nacrt odluke o izvršavanju budžeta Općine Kakanj za 2019.godinu
  4. Prijedlog odluke o načinu i uslovima raspolaganja nekretninama – prodaji neposrednom pogodbom zemljišta
  5. Prijedlog odluke o prenosu prava upravljanja, korištenja i održavanja izgrađene sportske dvorane u Kaknju
  6. Informacija o stanju u osnovnim i srednjim školama na području općine Kakanj na kraju prethodne i početku nove školske 2018/19

STRUČNA SLUŽBA ZA POSLOVE OPĆINSKOG VIJEĆA

Podijelite

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin