Najava 26. redovne sjednice Općinskog vijeća

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin

Općinsko vijeće će  28/02/2023 godine sa početkom u 9:00 sati održati svoju 26. redovnu sjednicu na kojoj će razmatrati:

– zapisnik sa 25. redovne sjednice Općinskog vijeća

komentare na dostavljene odgovore na vijećnička pitanja

-komentare na dostavljena mišljenja i stavove na vijećničke inicijative

-vijećnička pitanja

-vijećničke inicijative

 

1.Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Budžeta Općine Kakanj za 2023.godinu

2.Prijedlog programa utroška namjenskih sredstava za zaštitu okoline Općine Kakanj za 2023.godinu

3.Prijedlog programa utroška sredstava iz Budžeta Općine Kakanj za podsticaj razvoja poduzetništva i obrta za 2023.godinu

4.Prijedlog programa utroška sredstava iz Budžeta Općine Kakanj za podsticaje poljoprivredi za 2023.godinu

5.Izvještaj o realizaciji Programa utroška sredstava od komunalne naknade za 2022.godinu

6.Prijedlog programa utroška sredstava od  komunalne naknade za 2023.godinu

7.Izvještaj o realizaciji Programa utroška sredstava od koncesionih naknada za 2022.godinu

8.Prijedlog programa utroška sredstava od koncesionih naknada za 2023.godinu

9.Izvještaj o realizaciji Plana redovnog održavanja javnih i nerazvrstanih cesta na području općine Kakanj za 2022.godinu

10.Davanje saglasnosti na Plan redovnog održavanja javnih i nerazvrstanih cesta na području općine Kakanj za 2023.godinu

11.Izvještaj o realizaciji Programa utroška neraspoređenog dijela namjenskih sredstava od prihoda preduzeća ostvarenih radom termoelektrana, sredstava od prodaje poslovnih prostora i stanova  i sredstava od prodaje zemljišta za 2022.godinu 

12.Prijedlog programa utroška neraspoređenog dijela namjenskih sredstava od prihoda preduzeća ostvarenih radom termoelektrana, sredstava od prodaje poslovnih prostora i stanova  i sredstava od prodaje zemljišta za 2023.godinu

13.Prijedlog odluke o zagrijavanju stambenog i poslovnog prostora u Kaknju daljinskim grijanjem i Uslovi za isporuku i preuzimanje toplotne energije iz daljinskog grijanja

14.Prijedlog odluke o utvrđivanju cijena usluga grijanja JP „Grijanje“ d.o.o Kakanj 

15.Prijedlog rješenja o konačnom imenovanju NO JU Centar za socijalni rad Kakanj 

16.Informacija o stanju zaštite od požara i vatrogastva na području općine Kakanj u 2022. godini

17.Inicijativa građana za osnivanje MZ Željeznička stanica 

18.Inicijativa građana za izmjenu naziva MZ Podgora u naziv MZ Sopotnica

19.Informacija o radu Udruženja „Razvojni centar općine Kakanj“ za period 03/22-12/22

20.Davanje saglasnosti na Plan i i program rada JU Centar za socijalni rad Kakanj sa finansijskim planom za 2023.godinu

21.Izjašnjavanje o Inicijatvi vijećnika Fakira Ajdinovića

NAPOMENE O RADU KOLEGIJA OPĆINSKOG VIJEĆA

Kolegij Općinskog vijeća je pored utvrđivanja prijedloga dnevnog reda i termina održavanja sjednice na svojoj 25. sjednici 21/02/2023 razmatralo i sljedeće predstavke:

a) Vijećnička inicijativa Fakira Ajdinovića
Kolegij je Zaključkom istu uputio na izjašnjavanje Općinskom vijeću.

b) Poziv OSCE-a za uvođenje/revidiranje etičkih kodeksa za izabrane zvaničnike
Kolegij je Poziv proslijedio Komisiji za Etički kodeks na razmatranje i očitovanje.

c) Zahtjev MZ Krševac
Kolegij je Zahtjev primio k znanju i isti uputio općinskom načelniku na razmatranje i izjašnjenje. 

d) Zahtjev NGG Park prirode Trstionica i Boriva za pokretanje Inicijative za zakonsku zaštitu područja Trstionice i Borive
Zahtjev NGG Park prirode Trstionica i Boriva za pokretanje Inicijative za zakonsku zaštitu područja Trstionice i Borive Kolegij Općinskog vijeća upućuje Službi za privredu, urbanizam i zaštitu okoliša kako bi od Ministarstva za prostorno uređenje, promet i komunikacije i zaštitu okoline ZDK zatražila očitovanje o ranije pokrenutoj inicijativi Općine Kakanj za zaštitu ovog područja. 

e) Zahtjev NGG Park prirode Trstionica i Boriva za održavanje sastanka
Sastanak sa predsjedavajućim Općinskog vijeća i predstavnicima NGG i CCI je održan kod predsjedavajućeg Općinskog vijeća 16/02/2023.godine.


f) Molba/ zahtjev MZ Kakanj II – mještani ulice Patriotske lige za proširenje mreže grijanja
Molbu je Kolegij primio k znanju obzirom da je ista već dostavljena nadležnoj službi i načelniku.


g) Odgovor JU KSC na Zaključak Općinskog vijeća 01/1-24-K-1/23 od 23/01/2023
Odgovor je Kolegij primio k znanju i ist proslijedio advokatu Ševali Demir. 

STRUČNA SLUŽBA ZA POSLOVE OPĆINSKOG VIJEĆA

 

 

Podijelite

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin