Najava 27. redovne sjednice Općinskog vijeća

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin

Općinsko vijeće će 30/03/2023 godine održati 27. redovnu sjednicu na kojoj će razmatrati:

-usvajanje zapisnika sa 26. sjednice Općinskog vijeća

-komentari na dostavljene odgovore na vijećnička pitanja

-komentari na dostavljena mišljenja i stavove na vijećničke inicijative

-vijećnička pitanja

-vijećničke inicijative

 

1.Prijedlog odluke o utvrđivanju cijena usluga grijanja JP „Grijanje“ d.o.o Kakanj

2.Prijedlog odluke o utvrđivanju javnog interesa

3.Prijedlog odluke o dodjeli Petnaestoaprilskih priznanja općine Kakanj 

4.Prijedlog odluke o visini prosječne konačne građevinske cijene iz prethodne godine po m2 korisne stambene površine na području općine Kakanj 

5.Prijedlog odluke o osnivanju MZ Željeznička Stanica

6.Prijedlog odluke o raspisivanju i održavanju izbora za članove Savjeta MZ Željeznička Stanica

7.Prijedlog rješenja o imenovanju Komisije za provođenje izbora u MZ Željeznička Stanica

8.Izvještaj o ostvarivanju politike jedinice lokalne samouprave i aktivnostima općinskog načelnika za 2022. godinu

9.Izvještaj o radu Općinskog pravobranilaštva za 2022.godinu

10.Razmatranje Izvještaja o radu sa Finansijskim izvještajem JU KSC Kakanj za 2022.godinu

11.Davanje saglasnosti na Program rada sa Finansijskim planom JU KSC Kakanj za 2023.godinu 

Napomena o radu Kolegija Općinskog vijeća:

Kolegij Općinskog vijeća je 22/03/2023 održao svoju 26.sjednicu na kojoj je, osim utvrđivanja prijedloga dnevnog reda i termina održavanja redovne sjednice Općinskog vijeća, razmatrao i sljedeće predstavke:

a)Vijećnička inicijativa Medihe Mamela

Inicijativa vijećnice Medihe Mamela  u vezi osnivanja javne ustanove za razvoj i promociju turizma na području općine Kakanj prosljeđuje se općinskom načelniku da istu razmotri te, ukoliko odluči da za istom ima potrebe, pripremi odgovarajuće materijale za neku od narednih sjednica Općinskog vijeća.


b)Vijećnička inicijativa Safeta Šahmana

Inicijativa vijećnika Safeta Šahmana u vezi održavanja tematske sjednice Općinskog vijeća o problemima linijskih prijevoza prosljeđuje se Službi za privredu, urbanizam i zaštitu okoline da istu razmotri te, ukoliko odluči da za istom ima potrebe, pripremi odgovarajuće materijale za tematsku sjednicu Općinskog vijeća.

c)Informacija Komisije za Etički kodeks povodom Poziva OSCE-a za uvođenje/revidiranje etičkih kodeksa za izabrane zvaničnike
Primljena k znanju.

d)Očitovanje NO i UO JU KSC Kakanj na akt advokata Ševale Demir
Primljeno k znanju.

STRUČNA SLUŽBA ZA POSLOVE OPĆINSKOG VIJEĆA

Podijelite

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin