Najava 36. redovne sjednice Općinskog vijeća

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin

Općinsko vijeće će 31.01.2024. godine (srijeda) sa početkom u 9:00 sati održati svoju redovnu 36. sjednicu na kojoj će razmatrati:

-usvajanje zapisnika sa 35. sjednice Općinskog vijeća

komentari na dostavljene odgovore na vijećnička pitanja

-komentari na dostavljena mišljenja i stavove na vijećničke inicijative

-vijećnička pitanja

-vijećničke inicijative

 

1.Prijedlog odluke o utvrđivanju javnog interesa u svrhu proširenja rudarskih radova u „Istočnom reviru“ pogona „Vrtlište“, lokalitet Stupe

2.Prijedlog odluke o visini subvencioniranja troškova transporta komunalnog otpada iz udaljenih mjesnih zajednica

3.Prijedlog odluke o davanju naziva ulicama

4.Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o utvrđivanju kriterija raspodjele sredstava za sport iz Budžeta Općine Kakanj 

5.Izvještaj o realizaciji Programa rasporeda sredstava za sport za 2023. godinu

6.Prijedlog programa rasporeda sredstava za sport za 2024. godinu

7.Izvještaj o realizaciji Programa rasporeda sredstava boračkim udruženjima za 2023. godinu

8.Prijedlog programa rasporeda sredstava boračkim udruženjima za 2024. godinu

9.Izvještaj o realizaciji Programa rasporeda sredstava za obilježavanje značajnih datuma i manifestacija za 2023. godinu

10.Prijedlog programa rasporeda sredstava za obilježavanje značajnih datuma i manifestacija za 2024. godinu

11.Prijedlog programa utroška sredstava za informisanje za 2024. godinu

12.Izvještaj o realizaciji Programa utroška namjenskih sredstava za zaštitu okoline iz Budžeta Općine Kakanj za 2023. godinu 

13.Prijedlog programa utroška namjenskih sredstava za zaštitu okoline iz Budžeta Općine Kakanj za 2024. godinu

14.Izvještaj o realizaciji Programa utroška sredstava iz Budžeta Općine Kakanj za podsticaj ravoja poduzetništva i obrta za 2023. godinu

15.Izvještaj o realizaciji Programa utroška sredstava iz Budžeta Općine Kakanj za podsticaje u oblasti poljoprivrede za 2023.godinu

16.Izvještaj o realizaciji Programa utroška sredstava komunalne naknade za  2023. godinu

17.Prijedlog programa utroška sredstava komunalne naknade za 2024. godinu

18.Izvještaj o realizaciji Programa utroška sredstava od koncesionih naknada  za 2023. godinu 

19.Prijedlog programa rasporeda sredstava od koncesionih naknada za 2024. godinu

20.Izvještaj o realizaciji Plana održavanja lokalnih cesta na području općine Kakanj za 2023. godinu

21.Davanje saglasnosti na Plan redovnog održavanja javnih i nerazvrstanih cesta na području općine Kakanj za 2024.godinu

22.Izvještaj o realizaciji Programa utroška neraspoređenog dijela namjenskih sredstava od prihoda preduzeća ostvarenih radom termoelektrana za 2023. godinu, sredstava od prodaje poslovnih prostora i stanova i sredstava od prodaje zemljišta

23.Prijedlog programa utroška sredstava od prodaje poslovnih prostora, stanova i zemljišta za projekte za 2024.godinu

24.Izvještaj o realizciji i utrošku sredstava ostvarenih po osnovu nakande za vatrogastvo u 2023. godini

25.Prijedlog programa rasporeda i utroška planiranih sredstava od nakanda za vatrogastvo u 2024. godini

26.Informacija o postupanju Komisije za Etički kodeks 

27.Prijedlog rješenja o konačnom imenovanju člana UO JU Centar za socijani rad Kakanj 

28.Prijedlog rješenja o privremenom imenovanju člana Skupštine JP „Vodokom“ d.o.o. Kakanj

29.Prijedlog rješenja o privremenom imenovanju predsjednika NO JU „Kulturno-sportski centar“ Kakanj

Napomena o radu Kolegija Općinskog vijeća:
Kolegij Općinskog vijeća je 23/01/2024. održao svoju 35. sjednicu na kojoj je, osim utvrđivanja prijedloga dnevnog reda i određivanja termina održavanja redovne sjednice Vijeća, razmatrao i sljedeće predstavke:

a) Otvoreno pismo Inicijative Mir sa ženskim licem za imenovanje ulica po ženama

Kolegij je otvoreno pismo Inicijative proslijedio Komisiji za utvrđivanje kriterija, postupka, načina davanja i izmjena naziva ulica, trgova, parkova, mostova, institucija ..kao  i Komisiji za ljudska prava i ravnopravnost spolova na dalje razmatranje i postupanje.

b) Dopis RMU „Kakanj“ d.o.o. Kakanj vezano za podneseni Prijedlog za eksproprijaciju broj: 01/D-01-52-5870/23
Dopis je Kolegij primio k znanju, obzirom da će se o istom izjašnjavai Općinsko vijeće.

c) Obavijest Stručne službe Skupštine ZDK u vezi podnesene Inicijative Općinskog vijeća
Kolegij je zaključkom zadužio Stručnu službu za poslove Općinskog vijeća da postupi prema uputama iz obavijesti.

STRUČNA SLUŽBA ZA POSLOVE OPĆINSKOG VIJEĆA

 

Podijelite

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin