Najava 6. redovne sjednice Općinskog vijeća

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin

Općinsko vijeće će 29.04.2021.godine sa početkom u 10:00 sati u kinosali JU KSC održati 6. redovnu sjednicu na kojoj će razmatrati sljedeće tačke dnevnog reda:

 1. Prijedlog odluke o umanjenju naknade na ime korištenja javne površine za ljetne bašte na području općine Kakanj za 2021.godinu zbog trajanja pandemije (COVID 19)
 2. Prijedlog odluke o raspisivanju i održavanju izbora za članove savjeta mjesnih zajednica općine Kakanj
 3. Prijedlog rješenja o imenovanju Komisije za provođenje izbora u mjesnim zajednicama općine Kakanj
 4. Izvještaj o izvršenju Budžeta Općine Kakanj za period 01.01-31.12.2020.godine
 5. Izvještaj o izvršenju tekuće budžetske rezerve za period 01.01-31.12.2020.godine
 6. Prijedlog rješenja o utvrđivanju prava vlasništva u korist Faruka Zaimovića iz Kaknja
 7. Prijedlog rješenja o utvrđivanju prava vlasništva u korist Edina Čobe iz Kaknja
 8. Prijedlog rješenja o utvrđivanju prava vlasništva u korist Melihe Zahirović iz Kaknja
 9. Izvještaj o radu Općinskog pravobranilaštva za 2020.godinu
 10. Davanje saglasnosti na Odluku UO JU za predškoski odgoj i obrazovanje Kakanj o usvajanju Finansijskog plana JU za 2021.godinu
 11. Davanje saglasnosti na Odluku Skupštine JP „Grijanje“ d.o.o. Kakanj o usvajanju Izvještaja o poslovanju JP sa Finansijskim izvještajem i Izvještajem o reviziji finansijskih izvještaja za JP „Grijanje“ d.o.o. Kakanj
 12. Prijedlog odluke o objavljivanju javnog oglasa za imenovanje člana Općinske izborne komisije
 13. Rješenje o razrješenju predsjednika Komisije za provođenje javnog nadmetanja – licitacije neizgrađenog građevinskog zemljišta u poduzetničkoj zoni Modrinje, općina Kakanj
 14. Rješenje o imenovanju predsjednika Komisije za provođenje javnog nadmetanja – licitacije neizgrađenog građevinskog zemljišta u poduzetničkoj zoni Modrinje, općina Kakanj

Napomene o radu Kolegija Općinskog vijeća:
Kolegij Općinskog vijeća je 21/04/2021 sa početkom u 15:30 održao svoju 5. sjednicu na kojoj je razmatrao sljedeće predstavke:

a)Inicijativa MZ Kakanj I za toplifikaciju
Inicijativa MZ Kakanj I za toplifikaciju se prosljeđuje Službi za privredu, urbanizam i zaštitu okoline i JP „Grijanje“ d.o.o. Kakanj na razmatranje i postupanje.
b)Obavijest Sindikalne organizacije RMU „Kakanj“
Obavijest o dopisu SSRR FBiH Parlamentu F BiH se prima k znanju i Općinsko vijeće daje bezrezervnu podršku Sindikatu kod njihovih opravdanih zahtjeva.
c)Zahtjev- Inicijativa za izuzeće/oslobađanje notara od plaćanja komunalne takse na istaknutu firmu
Zahtjev – Inicijativa za izuzeće/oslobađanje notara od plaćanja komunalne takse na istaknutu firmu Kolegij Općinskog vijeća prosljeđuje Službi za privredu, urbanizam i zaštitu okoline na dalje razmatranje i postupanje.
d)Zahtjev Mega travel d.o.o. Kakanj za subvenciju dijela registrovanih redova vožnje
Zahtjev Mega travel d.o.o. Kakanj za subvenciju dijela registrovanih redova vožnje Kolegij Općinskog vijeća prosljeđuje Službi za privredu, urbanizami zaštitu okoline i Službi za društvene djelatnosti, boračka pitanja, raseljena lica, izbjeglice i povratnike na dalje razmatranje i postupanje.
e)Mišljenje u vezi vijećničke inicijative Dževdeta Huskića
Mišljenje je primljeno k znanju.

STRUČNA SLUŽBA ZA POSLOVE OPĆINSKOG VIJEĆA

 

Podijelite

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin