Naš Mirza Mušija, direktor JU KSC, uvijek u pokretu, uvijek u pripremi nečeg novog… Ovoga puta je posjetio Beograd i uz objavljenu foto zabilješku zagonetno napisao: “Uskoro…”

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin