Nova velika investicija u materijalno-tehničke kapacitete JP “Vodokom”: Na dva kamiona postavljeni novi mašinski sistemi-nadogradnje u vrijednosti od 200.000 KM, stvoreni preduslovi za novi zamah u pogledu kvaliteta usluga prikupljanja, odvoza i deponovanja komunalnog otpada

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin

Općina Kakanj i Javno preduzeće “Vodokom” realizirali su još jednu veliku investiciju u materijalno-tehničke kapacitete neophodne za novi zamah u pogledu kvalitete usluga u oblasti odvoza i deponovanja komunalnog otpada.

Naime, Općina Kakanj je izdvojila 200.000 KM, a JP “Vodokom” je realiziralo tendersku proceduru, u svrhu nabavke i ugradnje dva nova sistema-nadogradnje za pražnjenje kontejnera na dva kamiona. Pored mehanizama za pražnjenje običnih kontejnera, novi sistem omogućava i pražnjenje podzemnih kontejnera koji su postavljeni na području Kaknja.

Ovom investicijom stvoreni su adekvatni preduslovi za novo jačanje kvaliteta usluga, te se u tom smislu očekuje i proširenje organiziranog odvoza komunalnog otpada i na preostale 4 mjesne zajednice na području Kaknja.

Paralelno sa ovim aktivnostima, očekuje se i poboljšanje kvaliteta usluge u okviru postojećeg, ranije uspostavljenog obima organiziranog prikupljanja i odvoza komunalnog otpada na području Kaknja.Auto-park i bazu materijalno-tehničkih kapaciteta JP “Vodokom” danas je obišao načelnik Općine Kakanj Mirnes Bajtarević.

Tokom obilaska naglasio je činjenicu da se novom investicijom otvaraju nove mogućnosti, te da u tom smislu očekuje nove pomake u pogledu osiguranja adekvatnog stepena komunalne higijene na području Kaknja.

Podijelite

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin