Obavijest i pojašnjenje Javne ustanove Centar za socijalni rad Kakanj u vezi naknade za porodilje u iznosu od 1.000 KM mjesečno

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin