OBAVIJEST O ODLAGANJU NUSPROIZVODA ŽIVOTINJSKOG PORIJEKLA ZA VRIJEME KURBAN BAJRAMA

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin

Obavještavamo stanovnike Općine Kakanj da je povodom nastupajućeg Kurban Bajrama potrebno voditi računa o odlaganju nusproizvoda od klanja kurbana.

Nusproizvodi (crijeva, rogovi i slično, a posebno krv i krv zajedno sa površinskim slojem zemlje gdje se obavilo klanje) moraju se odložiti na mjesta koja su u tu namjenu predviđena ili zakopati na mjestu nastanka i gdje nema podzemnih voda, na dubini većoj od 0,5 m ispod površine zemlje, u jamu obloženu pvc folijom.

Posebno napominjemo da se u toku i nakon klanja mora osigurati čista tkanina i dezinfekciono sredstvo za dezinfekciju ruku, noževa i površina, a posebno dezinsekciono sredstvo (otopina živog ili gašenog kreča, drvnog luga i slično) za dezinfekciju manipulativnih površina tla.

Naročito zbog trenutne epidemiološke situacije, bitno je napomenuti potrebu za temeljnim pranjem ruku tokom obreda klanja kurbana i korištenja dezinfekcijskih sredstava.

Općina Kakanj je o obavezi određivanja lokacija za zatrpavanje i lokacija za dodatne kontejnere obavijestila sve predsjednike mjesnih zajednica i J.P. „Vodokom“, te se građani mogu obratiti svojim predsjednicima mjesnih zajednica o svim detaljnijim informacijama.

Predsjednici mjesnih zajednica imaju obavezu o lokacijama zatrpavanja obavijestiti Odsjek za inspekcije koji će vršiti pojačan nadzor nad primjenom mjera.

ODSJEK ZA INSPEKCIJE

Podijelite

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin