Održana 2. sjednica ORT-a

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin

Dana 07.06.2021.godine održana je 2. sjednica ORT-a na kojoj je razmatrana prednacrtna verzija Strateške platforme Strategije razvoja Općine Kakanj 2021.-2027.godina.

Prisutnim su predstavljene: Situaciona analiza, SWOT matrica, Strateški fokusi i Strateški ciljevi kao koraci u izradi same Strateške platforme.

Nakon ostvrta koordinatora radnih grupa predmetni dokument će biti kompletiran i upućen u proceduru konsultacija u trajanju od 30 dana.

Podijelite

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin