Oglas za upis djece 2021-2022.

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin

Bosna i Hercegovina

Federacija  Bosne i Hercegovine

ZENIČKO – DOBOJSKI KANTON

Javna ustanova za predškolski odgoj i obrazovanje „MLADOST“ Kakanj

KONKURS/OGLAS

ZA UPIS DJECE U JAVNU USTANOVU ZA PREDŠKOLSKI ODGOJ I OBRAZOVANJE „MLADOST“ KAKANJ ZA PEDAGOŠKU 2021/2022. GODINU

Poštovani roditelji, obavještavamo vas da od 22.07.2021. godine počinje upisni rok za djecu, za popunu slobodnih mjesta u Javnu ustanovu za predškolski odgoj i obrazovanje „Mladost“ Kakanj za pedagošku 2021/2022. godinu.

I Upis se vrši za sljedeće odgojno- obrazovne grupe koje rade po Cjelovitom razvojnom programu:

  1. Mlađa jaslička grupa-  (djeca koja do 01. aprila 2022. godine pune godinu dana)-   16 djece.
  1. Mlađa vrtićka grupa (djeca rođena i periodu od 01.09.2017. godine do 01.12.2018. godine)–  20 djece.

II Za upis djeteta uJavnu ustanovu za predškolski odgoj i obrazovanje „Mladost“ Kakanj potrebno je dostaviti dokaze o činjenicama bitnim za ostvarivanje prednosti po kriterijima za upis:

–  popunjen zahtjev za upis,

–  ovjerenu izjavu da oba roditelja žive na području općine Kakanj,

–  potvrde poslodavca o zaposlenosti oba roditelja,

– potvrdu poslodavca o visini prosječnih mjesečnih primanja zadnja tri mjeseca za oba roditelja,

– potvrdu o redovnom ili redovnom samofinansirajućem studiranju,

– odluka suda o visini alimentacije,

– potvrda poslodavca o zaposlenju roditelja i dokaz o samohranosti:

rodni list, smrtni list za preminulog roditelja, potvrda o nestanku drugog roditelja, odluka suda o privremenom izdržavanju djeteta, presuda o          

razvodu braka ili drugi dokaz da drugi roditelj ne živi u zajedničkom kućanstvu,

– rješenja ili potvrde Centra za socijalni rad;

-potvrdu nadležnih službi o pripadnosti određenoj kategoriji roditelja (RVI ili demobilisani borci),

– komisijska i druga medicinska dokumentacija za djecu kojom se dokazuje teško oboljenje ili smetnje u psihofizičkom razvoju ili stanju djece,

– medicinska dokumentacija za roditelja kojom se dokazuje teško oboljenje ili smetnje u psihofizičkom razvoju ili stanju,

Medicinska dokumentacija ne može biti starija od 3 mjeseca, osim u slučaju komisijske kategorizacije djece.

– rodni list ili potvrda o podacima o rođenju djece.

   Molimo roditelje da ne dostavljaju platne liste kao dokaz o visini mjesečnih primanja.

   U slučaju nedostavljanja traženih dokaza podnosilac prijave ne ostvaruje  bodove po datom kriteriju.

Ukoliko dijete bude primljeno u  Javnu ustanovu za predškolski odgoj i obrazovanje „Mladost“ Kakanj, roditelji su dužni do potpisivanja Ugovora dostaviti ljekarsko uvjerenje i potvrdu o mjestu prebivališta oba roditelja na području općine Kakanj (na uvid).

IV Konkurs/oglas ostaje otvoren 15 dana od dana objavljivanja, a najkasnije do 05.08.2021. godine ili do popune kapaciteta grupa. Zahtjevi se predaju lično u prostorijama JU za predškolski odgoj i obrazovanje “Mladost” Kakanj, svaki radni dan od 9-11 sati. Roditelji koji predaju zahtjev obavezni su pri ulasku u dvorište JU za predškolski odgoj i obrazovanje “Mladost” Kakanj poštivati sve mjere prevencije i zaštite od širenja koronavirusa. Maske za lice su obavezne.

V Zahtjevi za upis se mogu preuzeti u prostorijama  Ustanove, na adresi ul. ZPO 66 u Kaknju ili na web stranici Općine Kakanj. Za sve dodatne informacije obratiti se na telefone: 032/552-120; 032/ 552-121.

Kakanj, 15.07.2021. godine             

Podijelite

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin