Općina Kakanj pomaže mladim Kakanjcima pri stambenom zbrinjavanju – konačna lista (subvencioniranje kamata za rješavanje stambenog pitanja mladih i refundiranje troškova ishodovanja rješenja o odobrenju izgradnje/urbanističke saglasnosti koja važi kao odobrenje za izgradnju)

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin