Općinska stipendija za đake: Konačna lista

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin

Objavljujemo Konačnu listu kandidata koji su se prijavili na Konkurs za dodjelu đačkih stipendija za školsku 2020/21.

Na osnovu planiranih sredstava u Budžetu Općine za 2021. godinu, dodijeljene su stipendije zaključno sa brojem 77 sa konačne liste.

Konačna lista se može vidjeti uz pomoć šifre koju su kandidati dobili prilikom prijave na konkurs klikom ovdje

Na rješenje se može izjaviti žalba Drugostepenoj komisiji za žalbe u roku od 8 dana od prijema rješenja. Žalba se podnosi putem Službe za društvene djelatnosti, boračka pitanja, raseljena lica, izbjeglice i povratnike.

Ukupan iznos stipendije je 300 KM.

Podijelite

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin