Općinski pravobranilac

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin

Vesna Ajanović

 

Rođena 16.12.1959. godine u Kaknju. Osnovnu školu i srednju školu- Gimnaziju završila u Kaknju, Pravni fakultet u Sarajevu 1984. godine, pravosudni ispit položila  24.09.1987. godine i notarski ispit položila 28.04.2009. godine.

Na funkciju Općinskog pravobranilaštva općine Kakanj,  imenovana 30.10.2011. godine. Do tada radila od 03.12.2001. godine do 29.10.2011. godine na poslovima pomoćnika ministra za pravosuđe u Ministarstvu za pravosuđe i upravu Zeničko-dobojskog kantona, od 16.02.2000. godine do 03.12.2001. godine obavljala funkciju sudije za prekršaje u Općinskom sudu za prekršaje Kakanj, od 01.04.1988. godine do 15.02.2000. godine obavljala funkciju predsjednika Općinskog suda za prekršaje Kakanj, od 10.07.1986. godine do 30.03.1988. godine  bila pripravnik-dipl.paravnik u Općinskom javnom tužilaštvu Kakanj, a od 01.04.1985. godine do 09.07.1986. godine obavljala poslove referenta za samoupravljanje, informisanje i društveni standard u Tvornici cementa Kakanj.

 

Kontakt telefon: 032/771-813

e-mail: vesna.ajanovic@kakanj.com.ba

Podijelite

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin