Općinsko vijeće Kakanj (saziv 2020-2024)

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin

Aldin Šljivo
Džemal Bečirhodžić 
Izudin Pušćul (predsjednik kluba)
Mejrema Purišević
Namir Talić
Mediha Mamela
Omer Musić
Izudin Hrusto
Nerma Aliefendić
Elvir Delibašić
Safet Šahman
Adis Mrkonjić

Amar Selimović

 

Ahmed Begić 
Miroslav Spasojević
Vinka Aletović (predsjednica kluba)
Edin Šljivo

Mirsad Tursum (zamjenik predsjedavajućeg OV)
Sabit Čehajić
Zerina Kovač (predsjednica kluba)

Fakir Ajdinović

Branko Češljić

Dževdet Huskić (predsjednik kluba)

Marcela Ravlija

 

Enver Merdić (predsjednik kluba)

Mugdin Gorak 

Adnan Čobo (predsjednik kluba)

Armin Bašić

Slaven Katičić (predsjedavajući OV)

Mujo Fafulić 

 

Podijelite

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin