Osnovno obrazovanje

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin

Obrazovanje je oduvijek bilo osnova u razvoju bilo kojeg društva, jer ono je pokretačka snaga kako socijalnog tako i ekonomskog razvoja. Stoga o obrazovanju treba stalno voditi računa i konstantno pronalaziti mogućnosti za njegovo podsticanje, unapređenje i razvoj.Svaki pojedinac ima pravo na obrazovanje, a vlasti na svim nivoima, uključujući i općinu, dužne su osigurati ostvarivanje ovog prava. Međutim, danas nadležnost nad upravljanjem obrazovnim institucijama imaju najčešće više instance kao što su kantoni, federalni i državni nivo vlasti, u ovisnosti od toga radi li se o predškolskom, osnovnom, srednjem ili visokoškolskom obrazovanju, što u suštini usložnjava proceduru permanentnog nadzora nad radom obrazovnih institucija i mogućnostima investiranja.

 

Prema pozitivnim pravnim propisima u Bosni i Hercegovini osnovno obrazovanje je obavezno i mora biti besplatno i dostupno svima. Ostali nivoi obrazovanja (srednje obrazovanje, dodiplomski, diplomski i postdiplomski studij) nisu obavezni, ali su pristupačni svima onima koji se žele dalje školovati. Na području općine Kakanj nalaze se dvije ustanove za predškolski odgoj i obrazovanje. Rad sa djecom je organiziran u grupama: mlađa, mlađa srednja, srednja i starija grupa.

 

Na području općine Kakanj djeluje 6 redovnih osnovnih škola i to:

 

1. JU OŠ „Hamdija Kreševljaković“,

2. JU OŠ „Mula Mustafa Bašeskija“ sa područnim školama:

 • PŠ Tršće
 • PŠ Bijele Vode
 • PŠ Zagrađe i
 • PŠ Vukanovići

3. JU OŠ“Omer Mušić“ sa područnim školama: 

 • PŠ Čelikovina
 • PŠ Bištrani
 • PŠ Veliki Trnovci
 • PŠ Kraljeva Sutjeska i
 • PŠ Nažbilj

4. JU OŠ „Ahmed Muradbegović“ sa područnim školama: 

 • PŠ Bilješevo
 • PŠ Rošćevina
 •  PŠ Desetnik PŠ Gora i
 • PŠ Modrinje

5. JU OŠ „15. april“ sa područnim školama: 

 • PŠ Termoelektrana
 • PŠ Čatići
 • PŠ Slapnica
 • PŠ Gora
 • PŠ Sebinje

6. JU OŠ „Rešad Kadić „ sa područnim školama:

 • PŠ Krševac
 • PŠ Dubovo Brdo

Podijelite

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin