Po 8.000 KM za poslovne planove 8 žena iz Kaknja: Potpisani ugovori o dodjeli sredstava (većina žena živi u ruralnim područjima, pa je time i komplikovanija realizacija njihove poslovne ideje)

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin

Za finansiranje biznisa marginalizirane grupe žena koji se finansiraju i sufinansiraju iz Budžeta Općine Kakanj i sredstava USAID/INSPIRE, odobrena su sredstva sljedećim kandidatkinjama u iznosu 8.000 KM za svaki poslovni plan:

1. Nermina Bjelopoljak;

2. Edina Mašić;

3. Adisa Skeledžija;

4. Mirnesa Fejzić;

5. Aida Čajo;

6. Rifeta Ormanović;

7. Rebija Bliznović;

8. Amra Mašić.

Na temelju ove Odluke, u skladu sa Odlukom o kriterijima, načinu i postupku raspodjele sredstava iz Fonda za razvoj biznisa marginaliziranih grupa žena koji se finansiraju i sufinansiraju sredstvima Budžeta Općine Kakanj i USAID/INSPIRE danas su zaključeni ugovori sa kandidatkinjama. Ugovori sadržavaju prava, obaveze i odgovornosti, način praćenja provođenja odobrenog poslovnog plana, način praćenja namjenskog trošenja sredstava, te način narativnog i finansijskog izvještavanja o realizaciji prihvaćenog poslovnog plana.

Podijelite

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin