Počele aktivnosti na izradi Strategije razvoja općine Kakanj za period 2021-2027. godina

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin

Općinski načelnik Mirnes Bajtarević nedavno je donio Odluku o izradi Strategije razvoja općine Kakanj za period 2021-2027. godina.

Nosilac izrade Strategije je Općinski razvojni tim (ORT) imenovan rješenjem Općinskog načelnika sa tematskim/sektorskim radnim grupama.

U četrvrtak, 1. aprila održana je prva sjednica Općinskog razvojnog tima za izradu Strategije razvoja općine Kakanj za period 2021-2027. godina.

Koordinator Općinskog razvojnog tima Fadil Merdić na sjednici je, kroz prezentaciju, članove ORT-a upoznao sa postupkom izrade strateških dokumenata u Federaciji BiH (novi ciklus strateškog planiranja), dogovorena je dinamika rada za realizaciju aktivnosti na izradi Strategije razvoja općine Kakanj za period 2021-2027. godina, te su definisani poslovi i radni zadaci ORT tematskih/sektorskih radnih grupa.

U narednom periodu radit će se na prikupljanju podataka i izradi situacione analize i izradi strateške platforme.

Podijelite

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin