Počeli radovi na uređenju Parka zlatnih ljiljana

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin

Počeli su radovi na uređenju i rekonstrukciji parka u blizini Muzeja Kaknja. Planirano je da se park uredi, da se postave nove klupe, da se u centru parka postavi veliki ljiljan, te da se u taj prostor prenese spomen-ploča na kojoj su ispisana imena kakanjskih dobitnika najvećeg ratnog priznanja “Zlatni ljiljan” koja se nalazila u blizini Srednje tehničke škole “Kemal Kapetanović” Kakanj.

Ovaj prostor će nositi naziv “Park zlatnih ljiljana”.

Podijelite

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin