Poduzetništvo

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin

Općina Kakanj jedna je od privredno razvijenijih općina u Zeničko-dobojskom kantonu. Karakterizira je primarna proizvodnja uglja, cementa, električne energije i drveta.
Privredna društva koja vrše primarnu proizvodnju uglja, cementa, električne energije i drveta u općini Kakanj su:

  • JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo, Zavisno društvo Rudnik mrkog uglja „Kakanj“d.o.o. Kakanj,
  • JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo, podružnica „Termoelektrana“ Kakanj,
  • Tvornica cementa d.d. Kakanj,
  • JP ŠPD Ze-do kantona d.o.o. Zavidovići, PJ Šumarija Kakanj.

Rudarstvo, odnosno eksploatacija ležišta mrkog uglja kao i proizvodnja električne energije su okosnica razvoja općine Kakanj. Učešće rudarstva i proizvodnje električne energije u društvenom proizvodu je preko 45%. U oblasti poduzetništva u općini Kakanj su razvijene djelatnosti kao što su trgovina i ugostiteljstvo, te saobraćaj i veze. Zanatske i građevinske usluge su slabo razvijene, a posebno su slabo razvijene usluge u pogledu finansija, obrazovanja i zdravstvene zaštite. Dobra poslovna klima podrazumijeva niz komercijalnih i administrativnih uvjeta za vođenje uspješnog biznisa.

Preduvjeti za biznis, kao što su porezi, povoljno i sigurno okruženje za ulaganje, napredni ljudski resursi i razvijen finansijski sektor, imaju najveći utjecaj na razvoj biznisa. Povoljno poslovno okruženje je jedan od osnovnih preduvjeta za razvoj  privatnog sektora. Općinske vlasti unutar svojih ovlaštenja, kao i viši nivoi vlasti, su odgovorni za kreiranje povoljnog poslovnog okruženja koje će omogućiti razvoj i rast privatnog sektora. Kreiranje povoljnog poslovnog okruženja je značajno za razvoj lokalne ekonomije iz više razloga:

1) omogućava lakši ulazak (osnivanje) i izlazak (zatvaranje) preduzeća;
2) smanjuje troškove poslovanja postojećih preduzeća;
3) povećava sigurnost i predvidivost poslovanja kroz poštivanje i provođenje
zakonske regulative;
4) pomaže smanjenju obima sive ekonomije;
5) omogućava privlačenje investicija.

Što se tiče osnivanja preduzeća, procedure koje su unutar ovlasti Općine (osnivanje obrtničkih, trgovačkih i ugostiteljskih radnji) ukoliko je uz zahtjev priložena sva  neophodna dokumentacija, rješenje za obavljanje djelatnosti završi se za 2 sata, nakon čega fizička/pravna lica koja registruju djelatnost imaju pravo na povrat troškova registracije djelatnosti.

 

Podsticaj za poduzetništvo

 

Više informacija o podsticajima za razvoj poduzetništva možete preuzeti na linku.

Podijelite

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin