Pohvala za JP “Grijanje”: Asfaltira se i površina na kojoj su vršeni radovi na iskopavanjima u cilju rekonstrukcije mreže, ali i preostali dio površine na kojem nije bilo iskopa

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin