Potpisani ugovori o dodjeli finansijskih sredstava za 4 nevladine organizacije: Adrenalin park na Ponijerima, uklanjanje divljih deponija na području Kraljeve Sutjeske, čišćenje obala Bukovice, eko-učionica…

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin

U uredu načelnika Općine Kakanj Mirnesa Bajtarevića upriličeno je potpisivanje 4 ugovora o dodjeli finansijskih sredstava nevladinim organizacijama po osnovu realiziranog javnog poziva.Potpisani su sljedeći ugovori:

Ugovor o dodjeli finansijskih sredstava za Udruženje “KA plus” Kakanj koje zastupa predsjednik Senad Bajrić za realizaciju projekta “Eko koraci”. Iznos odobrenih sredstava od strane Općine Kakanj je 5.000,00 KM.

Korisnik će finansijsku pomoć koristiti isključivo u svrhu realizacije aktivnosti: – čišćenje 25.000 m2 terena i uklanjanje divljih deponija na području Kraljeve Sutjeske, – čišćenje obala rijeke Bukovice uzvodno od Kraljeve Sutjeske u dužini od 5 km, – postavljanje 5 klupa za odmor na izletišu Bukovica, lokalitetima Ljetvače i Šehitluci, – postavljanje 2 informacijsko-edukativne table sa betonskom stopom koje mogu biti drvene ili metalne konstrukcije, a frontalni dio table mora biti prekriven posebnom vrstom zaštitnog stakla, – multimedijalna prezentacija u školama.

Ugovor o dodjeli finansijskih sredstava za Klub spasilaca GSS Kakanj kojeg zastupa predsjednik Elvedin Bešić za realizaciju projekta “Izgradnja adrenalin parka na izletištu Ponijeri “. Iznos odobrenih sredstava od strane Općine Kakanj je 5.000,00 KM.

Korisnik će finansijsku pomoć koristiti isključivo u svrhu realizacije aktivnosti: – formiranje tima za implementaciju projekta, – izrada projektne dokumentacije od strane stručnih osoba za te vrste poslova, – angažovanje stručne osobe sa iskustvom da uradi idejni projekat za adrenalin park na izletištu Ponijeri, – provođenje procedure javne nabavke u skladu sa zakonom o javnim nabavkama i nabavka neophodne opreme sa sigurnost korisnika parka, – izgradnja adrenalin parka na izletištu Ponijeri, – pripremanje lokacije za tu namjenu, – postavljanje 5 prepreka ukupne dužine cca 40 m, – postavljanje zip line ukupne dužine do 30 metara, – obučavanje i certificiranje 2 rukovaoca adrenalinskim parkom, – monitoring i izvještavanje o realizaciji projekta.

Ugovor o dodjeli finansijskih sredstava za Udruženje “Omladinski kulturni centar”, koje zastupa predsjednik Hamid Hadžić, za realizaciju projekta “Informiraj, educiraj, recikliraj, profitiraj “. Iznos odobrenih sredstava od strane Općine Kakanj je 5.000,00KM.

Korisnik će finansijsku pomoć koristiti isključivo u svrhu realizacije aktivnosti: – prikupljanje informacija o problemu zagađenja, te vrstama i količinama otpada u Kaknju, – analitika prikupljenih podataka i unošenje u bazu podataka, – izrada edukativnog video, foto i audio materijala u vezi raznih vrsta otpada, – nabavka 9 kanti za otpad sa reklamom, – montaža snimljenog materijala kao urnek prikaza putem interneta, – video razgovor sa eko-službom Općine Kakanj, – prikaz stanja nadležnima u vezi nagomilanog otpada kao i poziv javnosti da se pridruži aktivnostima i edukaciji sa promocijom, – edukacija učenika u 6 škola, – izrada posebnog fan pagea u vezi svih aktivnosti udruženja na ovu temu, – edukacija učenika o otpadu, – izrada specijalizirane web stranice i linka na portalu Kakanjinfo, – izrada platforme, snimanje video, audio i print izdanja na temu, – realizacija anketa direktno i preko web platforme, – izrada edukativnih serijala učenika kao i tekmičenje putem interneta na temu zaštite okoline, – edukativna on line predavanja, – izrada video prezentacije svih aktivnosti, potreba, problema kao i načina rješavanja, – izrada završnog izvještaja i promocija projektnih aktivnosti, – dodjela priznanja i druženje u Omladinskom centru, – izrada narativnog i finansijskog izvještaja.

Ugovor o dodjeli finansijskih sredstava za Udruženje građana “Centar za ekologiju i održivi razvoj”, koje zastupa predsjednik Elmir Delibašić, za realizaciju projekta “Eko učionica-II faza”. Iznos odobrenih sredstava od strane Općine Kakanj je 4.000,00 KM.

Korisnik će finansijsku pomoć koristiti isključivo u svrhu realizacije aktivnosti: – kupovina i instaliranje video nadzora i osvjetljenja eko učionice, – bojenje eko učionice namjenskim bojama za beton radi zaštite, dekoracije i dugotrajnosti, – uređenje eko-učionice, kupovina i postavljanje potrebnog mobilijara te uključivanje učenika u sam proces ukrašavanja i sadnje ukrasnog drveća i biljki, – edukativno promotivna kampanja, – uspostavljen i izgrađen inovativni sistem eko-učionice na otvorenom sa botaničkom baštom, – izgrađena i ukrašena eko-učionica na lokaciji iza STŠ „Kemal Kapetanović“, – postavljen inventar eko-učionice kao i video nadzor.

Podijelite

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin