Prevencija korupcije

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin

Sve prijave o eventualnim slučajevima korupcije na području Općine Kakanj građani mogu prijaviti Komisiji za borbu protiv korupcije Općine Kakanj i to:

Pismeno putem pošte na adresu Općina Kakanj, ulica branilaca bb., 72240 Kakanj sa naznakom „Komisiji za borbu protiv korupcije – NE OTVARATI OTVARA KOMISIJA“,

e – mailom na e-mail adresu: korupcija@kakanj.gov.ba

ili

lično predajom prijave na protokol/pisarnicu Općine Kakanj,

ulica branilaca bb., 72240 Kakanj

Obrazac prijave protiv korupcije možete preuzeti OVDJE

Monitoring:

Podijelite

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin