Radovi na uređenju Spomen-obilježja u Ljubini pred 21. juni-Dan sjećanja na kakanjske šehide semizovačkog ratišta

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin

Načelnik Bajtarević: Sva spomen-obilježja trebaju tokom cijele godine biti uređena, a dani pred obilježavanje značajnih datuma iz naše prošlosti su prilika da naše aktivnosti na uređenju spomenika još više intenziviramo. Samo na takav način pokazujemo da znamo njegovati kulturu sjećanja!

Foto: Radovi na uređenju Spomen-obilježja u Ljubini pred 21. juni-Dan sjećanja na kakanjske šehide semizovačkog ratišta

Podijelite

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin