Robe

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin

Obavještenje o nabavci – Računarska oprema

Obavještenje o nabavci – Nabavka i isporuka vučnice ski lifta (teleskopska vučna naprava) – Ski lift Ponijeri 

Obavještenje o nabavci –  Nabavka terenskog motornog vozila za potrebe struktura civilne zaštite Općine Kakanj

Obavještenje o nabavci – vatrogasna oprema

Obavještenje o nabavci – Nabavka, transport i isporuka cijevi i drugog građevinskog materijala za poduzimanje palijativnih mjera  na klizištima na području Općine Kakanj

Obavještenje o nabavci – kancelarijski materijal

Obavještenje o nabavci – računari i računarska oprema

Obavještenje o nabavci – Goriva i maziva za potrebe Općine Kakanj u 2018. godini

Obavještenje o nabavci – Nabavka, transport i isporuka cijevi i drugog građevinskog materijala za poduzimanje palijativnih mjera  na klizištima na području Općine Kakanj, broj: 792-1-1-14-3-18/18 od 16.05.2018. godine

Obavještenje o nabavci – „Nabavku, isporuku roba (rezervnih dijelova i potrošnog materijala) za rad mobilne stanice i servisiranje i kalibrisanje uređaja mobilne stanice za praćenje kvaliteta zraka Općine Kakanj u 2018. godini“, broj: 792-7-1-13-3-15/18 od 24.04.2018. godine

Obavještenje o nabavci robe – Nabavka računara i računarske opreme za 2018. godinu, broj: 792-1-1-12-3-14/18

Obavještenje o nabavci robe – Nabavka putničkih motornih vozila za potrebe Općine Kakanj, broj: 792-1-1-11-3-13/18 od 17.04.2018.

Obavještenje o nabavci roba, broj:792-7-1-8-3-10/18 – Obnova javne turističke infrastukture na otvorenim objektima sportske rekreacije – Revitalizacija ski lifta u sklopu ski centra Ponijeri

Podijelite

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin