Sjećanje pred 23. maj – Dan kakanjskih dobrovoljaca “Breza i Misoča 92″: Rahman Kovač (1954-1992)

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin

Rahman Kovač je rođen 18. maja 1954. godine u Brnjicu, od oca Adema i majke Merđade.

Nakon odsluženja vojnog roka u JNA zapošljava se u Rudniku mrkog uglja Kakanj gdje kao radnik ostaje do početka agresije na R BiH.

Iako je imao težak život, radne kolege su ga poznavali kao veselog, čestitog i radinog čovjeka.

I pored teškog života i brige za šestoro djece, znao je za šalu i kao takav je bio poželjan u društvu.

U odlučujućim trenucima za BiH, uključuje se među prvima na području Brnjica u redove tadašnjeg OPŠTO-a Kakanj i kao dobrovoljac odlazi na ratišta Breze i Visokog.

Poginuo je 10. juna 1992.godine na brezanskom ratištu.

Podijelite

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin