Služba civilne zaštite

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin

Šef Službe: Nurudin Hrusto, diplomirani kriminalist

Telefon: 032/554-600,  032/771-829  Fax: 032/550-160

Profesionalna vatrogasna jedinica. (123)

Djelokrug rada:

 

 • izvršava i obezbjeđuje izvršavanje zakona, drugih propisa i općih akata u oblasti civilne zaštite,
 • organizira, priprema i provodi zaštitu i spašavanje ljudi i materijalnih dobara na području općine,
 • izrađuje procjene ugroženosti na području općine,
 • priprema program zaštite i spašavanja ljudi i imovine od prirodnih i drugih nesreća u općini,
 • predlaže plan zaštite i spašavanja ljudi i imovine od prirodnih i drugih nesreća u općini,
 • organizuje i koordinira provođenja mjera zaštite i spašavanja ljudi i imovine,
 • predlaže program obuke i izrađuje elaborat za izvođenje vježbi civilne zaštite u općini,
 • vrši popunu ljudstvom štabova, jedinica, civilne zaštite i određuje povjerenike civilne zaštite,
 • organizira i osigurava opremanje MTS-om jedinica i pripadnika civilne zaštite,
 • priprema propise i druge akte iz oblasti civilne zaštite iz nadležnosti Općine,
 • organizuje rad Službe osmatranja i uzbunjivanja,
 • predlaže plan zaštite od požara, poplava i drugih elementarnih nepogoda,
 • organizuje izradu planova odbrane i njihovo ažuriranje za potrebe općine,
 • vrši održavanje i servisiranje vatrogasnih vozila,vodenih pumpi,vatrogasnih aparata i hidranata i ostale vatrogasne opreme za vlastite i potrebe trećih lica,
 • organizira kurseve – seminare za stručnu pomoć i osposobljavanje zaposlenika i pripadnika civilne zaštite iz oblasti zaštite od požara,
 • pruža stručnu pomoć preduzećima, mjesnim zajednicama i privatnim poslodavcima, radi otklanjanja   nedostataka iz oblasti lične i kolektivne zaštite od požara i drugih elementarnih nepogoda,
 • vrši poslove na zaštiti ljudi i materijalnih dobara i drugih nesreća (poplave, klizišta, odroni, ostale nesreće),
 • vrši i druge poslove iz nadležnosti ove Službe.

Podijelite

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin