Služba za finansije

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin

Šef Službe: Džihad Berbić, diplomirani ekonomista

Telefon: 032/771-814

Odsjek za budžet i trezor,

Odsjek za računovodstvo.

Djelokrug rada:

 

 • izvršava i obezbjeđuje izvršavanje zakona, drugih propisa i općih akata iz oblasti finansija,
 • izrađuje nacrt i rebalans budžeta,
 • trezorsko poslovanje,
 • elektronsko bankarstvo,
 • izrađuje nacrt odluke o privremenom finansiranju i odluke o izvršavanju budžeta,
 • sačinjava mjesečne, polugodišnje i godišnje izvještaje o izvršenju budžeta,
 • sačinjava završni račun,
 • vođenje budžetskog knjigovodstva,
 • vrši knjiženje i obračun utroška, ulaza i izlaza kancelarijskog materijala, osnovnih sredstava ( novčano i materijalno),
 • vrši obračun plaća, naknada i dodatnih primanja,
 • izrada obrazaca za fondove PIO,
 • vrši obračun, kontrolu i likvidaturu računa,
 • vodi registar budžetskih korisnika,
 • vodi registar sredstava (u novcu) po osnovu ulaganja građana u mjesnim zajednicama,
 • vodi blagajničke dnevnike,
 • vrši i druge poslove iz okvira svoje nadležnosti.

Podijelite

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin