Socijalna zaštita

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin

JU Centar za socijalni rad Kakanj

309. brigade
7 2240 Kakanj
Tel.: 032 553 076, Fax: 032 556 750
e-mail: csr.kakanj@gmail.com

 

Socijalna zaštita je organizovana djelatnost u Federaciji, Kantonu i općini usmjerena na osiguranju socijalne sigurnosti građana i njihovih porodica u stanju socijalne potrebe. Socijalnom potrebom smatra se trajno ili privremeno stanje u kome se nalazi graĎanin ili porodica, prouzrokovano ratnim događajima, elementarnim nepogodama, općom ekonomskom krizom, psihofizičkim stanjem pojedinca ili drugih razloga koji se ne mogu otkloniti bez pomoći drugog lica, odnosno pomoći društvene zajednice.
Korisnici socijalne zaštite su lica koja se nalaze u stanju socijalne potrebe, i to:

 

 • Djeca bez roditeljskog staranja,
  Odgojno zanemarena ii zapuštena djeca,
 •  Djeca čiji je razvoj ometen porodičnim prilikama ,
 • Lica sa invaliditetom i lica ometena u fizičkom ili psihičkom razvoju,
 • Materijalno neosigurana i za rad nesposobna lica ,
 • Stara lica bez porodičnog smještaja ,
 • Lica sa društveno negativnim ponašanjem ,
 • Lica ovisna o psihoaktivnim supstancama ,
 • Lica izloţena zlostavljanju i nasilju u porodici,
 • Lica i porodice u stanju socijalne potrebe,kojima je usljed posebnih okolnosti potreban odgovarajući
  oblik socijalne zaštite ,
 • Druga lica u stanju socijalne potrebe.

Podijelite

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin