Sportski objekti

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin

Sportsko-rekreativnih objekti na području općine Kakanj

Stadion FK Rudar Kakanj

Pomoćni teren FK „Rudar“

Stadion FK Mladost Doboj

Pomoćni stadion FK Mladost

Sportska dvorana Kakanj

Sala Gimnazije Kakanj

Sala SŠC Kakanj

Sala OŠ Hamdija Kreševljaković

Sala OŠ M.M. Bašeskija

Sala OŠ M.M Bašeskija –PŠ Tršće

Sala OŠ 15. april Doboj

Sala OŠ A. Muradbegović D. Kakanj

Sala OŠ A.  Muradbegović Bilješevo

Sala OŠ 15. april Čatići

Sala OŠ Omer Mušič Brežani

Sala OŠ Rešad Kadić Brnjic

Kuglana SD Kakanj

Teniski teren Kameni dvorac

Bazeni „Sopot“

Dvorana na krovnoj etaži ReAl centra

Poligon kod Đuđinog mosta

Poligon kod Poše

Poligoni PD Bobovac

Podijelite

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin