Sportski savez

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin

Sportski savez općine Kakanj i sportske organizacije iz različitih sportskih disciplina sa područja općine Kakanj koje su saglasno svojom voljom i izraženom željom radi ostvarivanja svojih zajedničkih ciljeva, potreba i interesa udružene u Sportski savez općine Kakanj, kao i druge sportske asocijacije i udruženja upisana u registar udruženja u skladu sa zakonom, imaju za cilj ostvarenje jedinstvene misije razvoja i jačanja sporta kao djelatnosti od posebnog interesa za građane općine Kakanj.

 

Njihovi zajednički ciljevi i zadaci prvenstveno su:

 

  • usklađivanje zajedničkih interesa u planiranju razvoja sporta i tjelesne kulture, organizovanja i sprovođenja sportskih programa i unapređenja sporta i tjelesne kulture,
  • izgrađivanje prijedloga, stavova, mišljenja i inicijativa o pitanjima od zajedničkog interesa,
  • programiranje, planiranje i realizacija usvojene politike razvoja sporta i tjelesne kulture,
  • organizovano, kvalitetno i dostojno prezentovanje Općine Kakanj na nivou Kantona, Federacije, BiH i u međunarodnim takmičenjima,
  • utvrđivanje metoda i oblika rada za ostvarivanje zajedničkih ciljeva, zadataka i interesa, kao i drugih poslova i zadataka,
  • utvrđivanje i drugih poslova i zadataka ako se isti utvrde i zaključe.
 
Kontakt osoba predsjednik Sportskog saveza općine Kakanj

Podijelite

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin